Ülesanded ja struktuur

Häirekeskuses vastatakse hädaabinumbri 112 ja riigiinfo telefoni 1247 kõnedele. Erakorraliste sündmuste puhul jagame ka usaldusväärset kriisiinfot ja käitumisjuhiseid, muuhulgas saadame välja ohuteavitussõnumeid.

Eestis on üks üleriigiline Häirekeskus. Hädaabikõnedele vastatakse neljas piirkondlikus keskuses: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Lisaks on Häirekeskuses abi- ja infoteenus ning administratiivosakonnad. Häirekeskuses töötavad nii päästeteenistujad (eriteenistujad) kui ka töölepingulised töötajad.

Häirekeskuse struktuur

Häirekeskuse struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded on määratletud Häirekeskuse põhimääruses, mis on loetav Riigi Teatajast. Osakondade põhimäärused:arendusosakond, kommunikatsiooniosakond, personaliosakond, Põhja Keskus, Lõuna Keskus, Ida Keskus ja Lääne Keskus.

Häirekeskuse töötajate ja teenistujate ametijuhenditega on võimalik tutvuda järgmistel linkidel: päästekorraldaja, logistik, meedik, kriisijuht, kommunikatsiooniosakonna juht, grupijuht, keskuse juht, operatiivjuht, administratiivjuht, arenduse juhtivekspert (politsei- ja pääste), arendusekspert (meditsiin), arenduse juhtivekspert (meditsiin), arendusekspert, sotsiaalvaldkonna ekspert, analüütik, põhiteenuste arendusekspert, tootejuht, tootejuhtteenusehaldur, kriiside ja toimepidevuse ekspert, andmehalduse eksperdi ametijuhend.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119, avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed rahandusministeeriumi veebilehel.