Struktuur

Eestis on üks üleriigiline Häirekeskus. Hädaabikõnedele vastatakse neljas piirkondlikus keskuses: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Lisaks on Häirekeskusel abi- ja infokeskus ning administratiivsed osakonnad. Häirekeskuses töötavad nii päästeteenistujad (eriteenistujad) kui ka töölepingulised töötajad.

Häirekeskuse struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded on määratletud Häirekeskuse põhimääruses. Häirekeskuse põhimääruse leiad siit.

Häirekeskuse struktuuriüksuste koosseisu võivad kuuluda allstruktuuriüksused, mis kehtestatakse peadirektori käskkirjaga.

Häirekeskuse struktuur