Struktuur

Eestis on üks üleriigiline Häirekeskus. Hädaabikõnedele vastatakse neljas piirkondlikus keskuses: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Lisaks on Häirekeskuses abi- ja infoteenus ning administratiivosakonnad. Häirekeskuses töötavad nii päästeteenistujad (eriteenistujad) kui ka töölepingulised töötajad.

Häirekeskuse struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded on määratletud Häirekeskuse põhimääruses. Loe Häirekeskuse põhimäärust siit.