Missioon, visioon, väärtused

Missioon. Miks me olemas oleme?

Anname igale inimesele hoolivat ja asjatundlikku abi.

Visioon. Kuhu me tahame jõuda?

Häirekeskus on tark ja uuendusmeelne asutus, kes märkab inimesi ja abivajadust ning loob ühiskonnas turvatunnet.

Põhiväärtused
Me lähtume oma töös ühistest väärtustest, milleks on asjatundlikkus, kiirus ja inimlikkus.

Asjatundlikkus tähendab, et meie inimesed saavad ja soovivad ennast pidevalt täiendada ning vigadest õppida. Me oleme avatud koostööle ja julgeme võtta vastutust.

Meie töös on kriitilise tähtsusega kiirus, mistõttu mõtleme läbi kõik enda tegevused ja küsime vajaduse korral nõu, et abi jõuaks hädasolijani võimalikult kiiresti.

Sealjuures säilitame alati inimlikkuse, sest mõistame, et saame vajalikku abi pakkuda empaatiavõimet ja tolerantsust üles näidates. Meie inimesed kuulavad, toetavad ja austavad teisi – tänu sellele suudame mõista nende probleeme.

häirekeskuse päästekorraldaja istub oma töölaua taga