Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Häirekeskuse missioon on kujundada ja tagada turvalisem elukeskkond ning olla ühtse hädaabinumbri 112 kaudu kindel, kiire ja asjatundlik abistaja õnnetuste korral.

Visioon

Häirekeskuse visioon on olla aastaks 2022 ühiskonnas kõrgelt tunnustatud, koostööle ja arengule suunatud riiklik kompetentsikeskus, mille pühendunud töötajad loovad oma teadmiste, oskuste ja kogemustega kindlustunde, et abivajaduse korral leitakse parim võimalik lahendus.

Põhiväärtused

Me lähtume oma töös ühistest väärtustest, milleks on asjatundlikkus, kiirus ja inimlikkus.

Asjatundlikkus tähendab, et meie inimesed saavad ja soovivad ennast pidevalt täiendada ning vigadest õppida. Me oleme avatud koostööle ning julgeme võtta vastutust.

Meie töös on kriitilise tähtsusega kiirus, mistõttu mõtestame kõik enda tegevused ning vajadusel küsime nõu, et abi jõuaks hädasolijani võimalikult kiiresti.

Sealjuures säilitame alati inimlikkuse, sest peame empaatiavõimet ning tolerantsust väga oluliseks. Meie inimesed kuulavad, toetavad ning austavad teisi – tänu sellele suudame mõista probleeme ja muresid.

Häirekeskuse väärtused