Missioon, visioon ja väärtused

Häirekeskuse missioon on anda igale inimesele hoolivat ja asjatundlikku abi.

Meie visiooni kohaselt on Häirekeskus tark ja uuendusmeelne asutus, kes märkab inimesi ja abivajadust ning loob ühiskonnas turvatunnet.

Me lähtume oma töös ühistest väärtustest, milleks on asjatundlikkus, kiirus ja inimlikkus.

Asjatundlikkus tähendab, et meie
inimesed saavad ja soovivad ennast
pidevalt täiendada ning vigadest õppida.
Me oleme avatud koostööle ja
julgeme võtta vastutust.

Meie töös on kriitilise tähtsusega kiirus,
mistõttu mõtleme läbi kõik enda tegevused
ja küsime vajaduse korral nõu, et abi jõuaks
hädasolijani võimalikult kiiresti.

Sealjuures säilitame alati inimlikkuse,
sest mõistame, et saame vajalikku abi
pakkuda empaatiavõimet ja tolerantsust
üles näidates. Meie inimesed kuulavad,
toetavad ja austavad teisi – tänu sellele
suudame mõista nende probleeme.