Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Häirekeskuse missioon on kujundada ja tagada turvalisem elukeskkond ja pakkuda õnnetuse korral ühtse hädaabinumbri 112 kaudu kindlat, kiiret ja asjatundlikku abi.

Visioon

Häirekeskuse visioon on saada aastaks 2022 ühiskonnas tunnustatud, koostööle ja arengule suunatud riigi kompetentsikeskuseks, kelle pühendunud töötajad loovad oma teadmiste, oskuste ja kogemustega kindlustunde, et abivajaduse korral leitakse parim võimalik lahendus.

Põhiväärtused
Me lähtume oma töös ühistest väärtustest, milleks on asjatundlikkus, kiirus ja inimlikkus.

Asjatundlikkus tähendab, et meie inimesed saavad ja soovivad ennast pidevalt täiendada ning vigadest õppida. Me oleme avatud koostööle ja julgeme võtta vastutust.

Meie töös on kriitilise tähtsusega kiirus, mistõttu mõtleme läbi kõik enda tegevused ja küsime vajaduse korral nõu, et abi jõuaks hädasolijani võimalikult kiiresti.

Sealjuures säilitame alati inimlikkuse, sest mõistame, et saame vajalikku abi pakkuda empaatiavõimet ja tolerantsust üles näidates. Meie inimesed kuulavad, toetavad ja austavad teisi – tänu sellele suudame mõista nende probleeme.

häirekeskuse töötajad