Küpsised

Selle veebisaidi korrektseks töötamiseks, kasutamise analüüsimiseks ning külastajatele parima kasutusmugavuse pakkumiseks paigutame Teie seadme (arvuti, nutiseade vms) brauseri(te)sse nn küpsised (ingl cookie). Käesolev veebileht kasutab küpsiseid ja siin lehel toodud selgitused kirjeldavad nende kasutamist kodulehel. Selgitused ei hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele veebilehel viidatakse, sh hallatavates portaalides.

Aja jooksul võib veebilehe kvaliteedi parandamiseks küpsiseid uuendada ja lisada. Kogutavaid andmeid, sh IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Arvutikasutuse analüütiline jälgimine võib viia kasutaja kaudse tuvastamiseni.

Kogume teie kohta järgmiseid andmeid:

  • Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress), millest on võimalik tuletada Teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nimi ja aadress;
  • Teie kasutatava arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon;
  • Veebilehe külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Mis on küpsis?

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie arvutisse või muusse veebilehe külastamiseks kasutatavasse seadmesse (telefoni, tahvelarvutisse vms). Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kasutaja äratundmiseks ja veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks. Küpsised võimaldavad tagada, et veebileht vastaks paremini Teie vajadustele, näiteks et veebilehelt oleks parem vajalikku infot leida ning et veebilehe kasutamine oleks turvaline.

Küpsised ei loe ise kasutaja seadmest informatsiooni ega edasta seda veebi.

Kolmandate osapoolte veebisaitide küpsised

Sellel veebisaidil võidakse kasutada sisu muudest veebisaitidest (näit Google Maps) või kasutamisel võidakse Teid suunata muudele veebisaitidele, mis võivad kasutada oma küpsiseid. Meil ei ole kontrolli küpsiste paigutamise üle teiste veebisaitide poolt, isegi kui Teid suunatakse nende juurde sellelt veebisaidilt.

Kolmandate osapoolte teenused andmete kogumisel toimivad vastavalt nende tingimustele.

Google’i küpsiste tingimused
Facebooki küpsiste tingimused
LinkedIn küpsiste tingimused
Twitter küpsiste tingimused

Kuidas küpsiseid brauseris hallata ja kustutada

Sellel veebisaidil kasutatavaid küpsiseid saab brauseris lubada või keelata. Küpsise või küpsisekategooria keelamine ei kustuta automaatselt küpsist Teie brauserist.

Juhised küpsiste haldamiseks: Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox

Piiratud ligipääs

Andmevahetus toimub krüpteeritult HTTPS protokolli kaudu. Lisaks meile võib ligipääs olla ka meie lepingupartnerite teadmisvajadusega töötajatel, kes veebilehti analüüsivad, hooldavad või arendavad.

Kelle poole saan küsimustega pöörduda?

Juhul, kui Teil on täpsustavaid küsimusi kasutatavate küpsiste ja nendega kogutavate andmete kohta, saate küsimustega pöörduda ....