Avalik teave

Dokumendiregister

Häirekeskuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda asutuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri kaudu saab pärida alates 1. jaanuarist 2005 registreeritud elektroonilisi dokumente, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumente dokumendiregistris ei näe, nende kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Kui sa ei leia otsitud dokumenti, esita meile palun teabenõue aadressil ... .

Häirekeskuse teenistujate puhkuste ja lähetuste korraldused ning majanduskulude aruanded leiad riigitöötaja iseteenindusportaali avalikust dokumendiregistris.

Häirekeskuse teenistus- ja töökohtade jaotus kehtestatakse peadirektori käskkirjaga.

Häirekeskuse ametijuhendid on leitavad allolevatel linkidel:

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119, avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed rahandusministeeriumi veebilehel.

Info Häirekeskuse eelarve jaotuse kohta on avaldatud siseministeeriumi veebilehel.

Kõik riigihanked viiakse läbi Häirekeskuse hankekorra kohaselt.