Tagasiside

Teabenõudeid, selgitustaotlusi, märgukirju ja üldist tagasisidet saate meile saata:

  • postiaadressil Häirekeskus, Osmussaare 2, 13811 Tallinn;
  • e-posti aadressil 112@112.ee;
  • telefonil 628 7400.

Teabenõue

Teabenõudega võid küsida dokumenti või teavet, mis on Häirekeskusel juba olemas.
Vastuse saad viie tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajaduse korral võib vastamise tähtaega pikendada 15 tööpäevani.

Selgitustaotlus

Kui soovid Häirekeskuselt teavet, mille andmiseks on asutusel vaja analüüsida olemasolevat teavet või koguda lisateavet, on tegu selgitustaotlusega.
Selgitustaotluses saad küsida Häirekeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide ning Häirekeskuse tegevuse kohta, samuti küsida asutuse seisukohti või praktilist infot.
Vastuse saad märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.


Märgukiri

Märgukirjaga saad teha Häirekeskusele ettepanekuid asutuse töö korraldamiseks, hädaabikõne teenindamise parandamiseks ja hädaabiteenuse arendamiseks. Saada märgukiri siis, kui tahad juhtida Häirekeskuse tähelepanu mõnele probleemile või puudusele asutuse töös või teha ettepanekuid probleemide lahendamiseks.

Sinu kirjale vastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse alusel 30 päeva jooksul.