Riigiinfo telefon 1247

EE-alarm ehk ohuteavituse sõnumid

EE-alarm on ohuteavituse sõnum, mis saadetakse elanikele erakorralise sündmuse korral, mil paljude inimeste elu või tervis on ohus. Ohuteavituse SMS saadetakse kindlaks määratud ohualas viibivatele SIM-kaardiga seadmetele ning need tehakse kindlaks positsioneerimise tulemusena.

Igal ohuteavituse sõnumil on ohuala piirkond ning periood, mil sõnumid ohualas viibivatele SIM-kaardiga seadmetele saadetakse. See tähendab, et ohuteavituse sõnumi saavad kõik SIM-kaardiga seadmed, mis asuvad teavituse väljasaatmise ajal ohualas. Samas võivad ohuteavituse sõnumeid saada tagantjärele ka need elanikud, kes saabuvad ohualasse pärast ohuteavituse esmast väljasaatmist – seda juhul, kui ohuteavituse sõnumi periood on veel aktiivne. Mõnel juhul jõuavad EE-alarmi SMS-id ka ohuala piiridest väljapoole ning see sõltub sellest, millise telefonimastiga mobiiltelefon seotud on.

Ohuteavituse sõnumi saadab välja häirekeskus, kuid sõnumi sisu ja keele(d) otsustab sündmuse lahendamist juhtiv riigiasutus või kohalik omavalitsus. Näiteks ulatusliku tulekahju korral juhib sündmuse lahendamist päästeamet, pandeemia puhul terviseamet ning kiirgusõnnetust keskkonnaamet.

EE-alarmi ehk ohuteavituse saamise korral leiab kriisi kohta täpsemat teavet lehelt www.kriis.ee. Kui ohuteavituse kohta on täiendavaid küsimusi, siis pöördu numbril 1247 või e-posti aadressil ....

TagasiRiigiinfo telefon 1247Edasi Kriisiinfo telefon