Arendused

Ligipääsetavus

Osaleme Siseministeeriumi algatatud ja Riigikantselei avaliku sektori innovatsioonifondist rahastatud projektis “Uue põlvkonna 112: kaasaegne ligipääsetav hädaabiühendus kõigile”. Projekti käigus analüüsime tänast olukorda ja erinevate sihtrühmade vajadusi, misjärel on plaanis disainida hädaabiteadete edastamise võimalused videokõne ja reaalajas tekstiedastuse kaudu.

Uuenduste eesmärk on tagada parem ligipääs 112 teenusele nii vaegkuuljatele, liitpuudega inimestele, võõrkeelsetele inimestele, vägivalla ohvriks langenutele kui ka teistele. Ka noortele võivad uued lahendused senistest paremini sobida. Videokõnede lahendus võimaldaks anda täiendavat infot ka kiirabile, politseile ja päästjatele.

Esimesed uued lahendused loodame kasutusele võtta 2025. aasta suvel. 2027. aasta suveks oleme valmis, et abivajaja jaoks tekiks veelgi enam kanaleid läbi erinevate suhtlusplatvormide nagu näiteks Skype, Teams või WhatsApp.