Arendused

Hädaabiteadete menetlemise rakenduse projektid

14.01.2022

Projekti "Häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise rakenduse (HKSOS3) logistiku töövoo analüüs ja kasutajaliidese disain" eesmärk on luua erinevaid kompetentse (teenusedisainer, UX disainer, UI disainer) kaasates parim logistiku töövoog ja kasutajaliides ressursside haldamiseks, mis tagab reageeriva ressursi (kiirabi, pääste) kiiremini sündmuskohale jõudmise.

Projekti tulemina valmib hädaabiteadete menetlemise logistiku töövoo analüüs ja ressursside haldamise kasutajaliidese prototüüp.

Toetuse summa: 84 466,20 eurot

regionaalarengufondi logo

17.01.2022

Projekti „Häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise rakenduse (HKSOS3) päästekorraldaja töövoo analüüs ja kasutajaliidese disain“ eesmärk on analüüsida ja luua parim päästekorraldaja hädaabiteadete menetlemise töövoog ning kasutajaliides, mis tagab kiirema reageerimise hädaabiteadetele.

Projekti tulemina on loodud klikitav päästekorraldaja hädaabiteate menetlemise kasutajaliidese prototüüp, mis toetab HKSOS3 arendustööde läbiviimist.

Toetuse summa: 84 966,00 eurot.

 

regionaalarengufondi logo

29.12.2022

Projekti raames viidi läbi päästekorraldaja hädaabiteadete menetlemise töövoo analüüs ning loodi klikitav päästekorraldaja hädaabiteate menetlemise kasutajaliidese prototüüp, mis võimaldab päästekorraldajal veelgi kiiremini ja tõhusamalt menetleda hädaabiteadet. Projekti tulemusel paraneb sündmustele reageerimise aeg, mis tähendab potentsiaalselt päästetud elusid ja vara ning millel on positiivne mõju inimeste heaolule, turvatundele ning Eesti riigi majandusele tervikuna.

Projekti Häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise rakenduse (HKSOS3) päästekorraldaja töövoo analüüs ja kasutajaliidese disain“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 84 966,00 euroga.

 

25.05.2023

Projekti raames viidi läbi logistiku hädaabiteadete menetlemise töövoogude teenusedisain, kasutajakogemuse disain ja kasutajaliidese disain. Tööde tulemina valmis terviklik analüüsi dokument ning loodi klikitav hädaabiteadete menetlemise kasutajaliidese prototüüp, mis võimaldab logistikul teostada ressursside haldust senisest tõhusamalt ja õige ressursi valimine ning väljasaatmine korraldada parimal ja kiireimal võimalikul viisil. Tööde tulem toetab HKSOSi arendustööde läbiviimist.

Projekti tulemusel paraneb sündmustele reageerimise ja abi väljasaatmise aeg, mis tähendab potentsiaalselt päästetud elusid ja vara ning millel on positiivne mõju inimeste heaolule, turvatundele ning Eesti riigi majandusele tervikuna.

Projekti „Häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise rakenduse (HKSOS3) logistiku töövoo analüüs ja kasutajaliidese disain“ tegevuste elluviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond kokku 84 466,20 euroga.