Arendused

Hädaabiteadete menetlemise rakenduse projektid

14.01.2022

Projekti "Häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise rakenduse (HKSOS3) logistiku töövoo analüüs ja kasutajaliidese disain" eesmärk on luua erinevaid kompetentse (teenusedisainer, UX disainer, UI disainer) kaasates parim logistiku töövoog ja kasutajaliides ressursside haldamiseks, mis tagab reageeriva ressursi (kiirabi, pääste) kiiremini sündmuskohale jõudmise.

Projekti tulemina valmib hädaabiteadete menetlemise logistiku töövoo analüüs ja ressursside haldamise kasutajaliidese prototüüp.

Toetuse summa: 84 466,20 eurot

regionaalarengufondi logo

17.01.2022

Projekti „Häirekeskuse hädaabiteadete menetlemise rakenduse (HKSOS3) päästekorraldaja töövoo analüüs ja kasutajaliidese disain“ eesmärk on analüüsida ja luua parim päästekorraldaja hädaabiteadete menetlemise töövoog ning kasutajaliides, mis tagab kiirema reageerimise hädaabiteadetele.

Projekti tulemina on loodud klikitav päästekorraldaja hädaabiteate menetlemise kasutajaliidese prototüüp, mis toetab HKSOS3 arendustööde läbiviimist.

Toetuse summa: 84 966,00 eurot.

regionaalarengufondi logo