Arendused

Hädaabiteadete menetlemise infosüsteem

Hädaabiteadete lahendamiseks kasutame infosüsteemi, mis on tehniliseks abivahendiks alates teate vastuvõtmisest kuni kiirabi, politsei või päästjate kohale jõudmiseni.

Süsteem koosneb üldistatuna kolmest suurest osast:

  • sündmuse asukoha andmetest, mis saadakse helistaja asukohta positsioneerides ning mida päästekorraldaja kõne käigus täpsustab;
  • mille abil annab päästekorraldaja sündmusele esmase ohuhinnangu, ehk määrab raskusastme, ja millest sõltub, kui palju abiandjaid on vaja ning kui kiiresti tuleb  nad teele saata;
  • GIS-112 digikaardist, kust on näha helistaja asukoht, kiirabi-, pääste- ja politsei autod reaalajas ning mille abil arvutatakse süsteemi poolt välja sündmusele reageerima pidavad kiireimad ja õigeimad abiandjad.

Lisaks 112-kõnedele jõuavad infosüsteemi automaatselt edastatud tulekahjuteated, sõidukist algatatud eCall kõned ning SMS-i teel laekunud hädaabiteated.

Alarmeeritavate abiandjate arvu ja liigi määrab infosüsteem. Näiteks määrab infosüsteem, et teatud tulekahju puhul on vaja välja saata just sellise võimekusega 2 päästeautot või et liiklusõnnetuse korral, kus on kannatanuid, on vaja välja saata nii kiirabi kui ka politsei.

Kuna inimeste abistamisel on iga sekund arvel, on hädaabiteadete menetlemise infosüsteem just see abivahend, mis aitab vajalikku infot töödelda kiirelt ja täpselt.