Arendused

Hädaabiteadete menetlemise infosüsteem

Hädaabiteadete lahendamiseks kasutame infosüsteemi. See on tehniline abivahend alates teate vastuvõtmisest kuni kiirabi, politsei või päästjate kohale jõudmiseni.

Süsteem koosneb üldistatuna kolmest suurest osast:

  • sündmuse asukoha andmest, mis tuleb helistaja asukohta positsioneerides ning mida päästekorraldaja kõne käigus täpsustab
  • küsimustikust, mille abil annab päästekorraldaja sündmusele esmase ohuhinnangu ehk määrab raskusastme ja millest sõltub, kui palju abiandjaid on vaja ning kui kiiresti tuleb nad teele saata
  • GIS-112 digikaardist, kust on näha helistaja asukoht, kiirabi-, pääste- ja politsei autod reaalajas ning mille abil arvutab süsteem välja sündmusele reageerima pidavad kiireimad ja õigeimad abiandjad

Lisaks 112-kõnedele jõuavad infosüsteemi automaatselt edastatud tulekahjuteated, sõidukist algatatud eCalli ehk automaatse hädaabiteate süsteemi kõned ning SMSi teel laekunud hädaabiteated.

Selle, kui palju ja milliseid abiandjaid kaasata, annab ette infosüsteem. Näiteks määrab see ära, et konkreetsele tulekahjule on vaja just sellise võimekusega kahte päästeautot või et liiklusõnnetusele, kus on kannatanud, on vaja saata nii kiirabi kui ka politsei.

Kuna inimeste abistamisel on iga sekund arvel, on hädaabiteadete menetlemise infosüsteem just see vahend, mis aitab vajalikku infot töödelda kiiresti ja täpselt.