Arendused

Kaardirakendus GIS-112

GIS-112 on üks osa hädaabiteade menetlemise infosüsteemist. See oluline abivahend aitab täpsemalt määrata sündmuse asukohta, annab reaalajas ülevaate pääste-, politsei- ja kiirabiautode asukohast ning võimaldab infovahetust Häirekeskuse ja abiandjate vahel.

GIS-112 koosneb digikaardist, mida kasutavad Häirekeskuse töötajad, ja arvutitest abiandjate (kiirabi, pääste ja politsei) sõidukites.

Lisaks Maa-ameti ametlikele aadressiandmetele on kaardil ka objektid (nt avalikud hooned, mälestusmärgid, sidemastid, bussipeatused jms), mis aitavad kiiresti välja selgitada sündmuse asukoha ja abi teele saata. Rakendus arvutab välja kõige kiiremini sündmuskohale jõudvad abiandjad ning edastab selle info elektrooniliselt kiirabi-, pääste- ja politseiautodesse. Samuti jõuab abiandjateni reaalajas kogu lisainfo, mida inimene kõne ajal päästekorraldajale edasi annab.

Kaardirakendus GIS-112 võeti kasutusele 2014. aasta suvel ja see valmis Eesti-Šveitsi koostööprogrammi käigus.

Gis-112 logo