Arendused

Kaardirakendus GIS-112

GIS-112 on üks osa hädaabiteade menetlemise infosüsteemist. See oluline abivahend aitab täpsemalt määrata sündmuse asukohta, annab reaalajas ülevaate pääste-, politsei- ja kiirabiautodest ning võimaldab infovahetust Häirekeskuse ja abiandjate vahel.

GIS-112 koosneb digikaardist, mida kasutavad Häirekeskuse töötajad ja arvutitest abiandjate (kiirabi, pääste ja politsei) sõidukites.

Lisaks Maa-ameti ametlikele aadressandmetele on kaardil ka erinevad objektid (avalikud hooned, mälestusmärgid, sidemastid, bussipeatused jms), mis aitavad kiiresti välja selgitada sündmuse asukoha ja abi teele saata. Rakendus arvutab välja kõige kiiremini sündmuskohale jõudvad abiandjad ning edastab selle info elektrooniliselt kiirabi-, pääste- ja politseiautodesse. Samuti jõuab abiandjateni reaalajas kogu lisainfo, mida inimene kõne ajal päästekorraldajale edasi annab.

Kaardirakendus GIS112 võeti kasutusele 2014. aasta suvel ja see valmis Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames. Töövahend maksis ca 1,5 miljonit eurot, millest 85% rahastas Šveits ja 15% Eesti riik.

Gis-112 logo