Arendused

Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimees

Projekti „Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimees“ eesmärgiks on hädaabikõnede helifailide transkribeerimise ning prototüüpimise tulemusel selgitada välja kas ja millisel moel suudab tehisintellekt abistada päästekorraldajat ohuhinnangu määramisel.

Hädaabiteadete menetluse protsess on väga laiamahuline ja keeruline, mistõttu võivad päästekorraldajad ohuhinnangu andmisel eksida ja/või kulutavad selleks liigselt aega. Ohuhinnangu andmisel tuleb arvestada vähemalt kolme erineva ametkonna teadmisvajadusega ressursi saatmiseks ning samal ajal menetleda hädaabikõne minuti jooksul. Info kogumine piiratud ajaressursi tingimustel on inimeste jaoks keeruline ning vigade vähendamine on kriitilise tähtsusega.

Häirekeskuse ohuhinnangute abimees on tehisintellektil põhinev tarkvaraarendus, mis aitab sissetulevat kõnet transkribeerides ja varasemaid tegevusi arvesse võttes pakkuda päästekorraldajale tõenäoliseima sündmuse tüüpjuhtumi.

Projekti „Häirekeskuse ohuhinnangute andmise abimees“ tegevuste elluviimist rahastati Euroopa struktuuri ja investeerimisfondi struktuuritoestustest 65 280 euroga.

regionaalarengufondi logo