Arendused

SMS-112

SMS-112 teenus on eelkõige suunatud kuulmis- ja kõnepuudega inimestele, kellel ei ole võimalik teha harilikku hädaabikõnet. Hädaabisõnumi saatmine on kõigis Eesti mobiilivõrkudes tasuta.

SMS-112 kaudu saab abivajaja saata eesti ja vene keeles hädaabisõnumeid päästjate, kiirabi või politsei appi kutsumiseks. Et esmane hädaabisõnum sisaldaks võimalikult palju päästekorraldajale vajalikku informatsiooni, tuleks kasutada SMS-112 sõnumimalle. Need saad seadistada registreerimiskeskkonnas.

Teenuse kasutamiseks tuleb luua kasutajakonto, kuna eelnevalt registreerimata mobiilinumbrilt saadetud sõnum ei jõua automaatselt Häirekeskuse infosüsteemi. Kasutajaks saad registreeruda aadressil https://sms.112.ee 

Teenusega registreerumisel ja küsimuste korral saab abi Riigiinfo telefonilt 1247, e-posti teel:  1247@1247.ee või kuulmis- ja kõnepuuetega inimeste liitudest ja kodadest. Vastavad kontaktid leiate Eesti Kurtide Liidu ja Eesti Vaegkuuljate Liidu kodulehekülgedelt.