Arendused

SMS-112

SMS-112 teenus on eelkõige suunatud kuulmis- ja kõnepuudega inimestele, kellel ei ole võimalik teha tavapärast hädaabikõnet. Hädaabisõnumi saatmine on kõigis Eesti mobiilivõrkudes tasuta.

SMS-112 kaudu saab abivajaja saata eesti ja vene keeles hädaabisõnumeid päästjate, kiirabi või politsei appi kutsumiseks. Selleks, et esmane hädaabisõnum sisaldaks võimalikult palju päästekorraldajale vajalikku informatsiooni, tuleks kasutada SMS-112 sõnumimalle. Need saad seadistada registreerimiskeskkonnas.

Teenuse kasutamiseks tuleb luua kasutajakonto, kuna eelnevalt registreerimata mobiilinumbrilt saadetud sõnum ei jõua automaatselt Häirekeskuse infosüsteemi. Kasutajaks saad registreeruda aadressil https://sms.112.ee . Vaata SMS-112 kasutusjuhendit siit.

Abi teenusega registreerumisel ning küsimuste tekkimisel saab Päästeala infotelefonilt 1524, e-posti teel: 1524@112.ee või kuulmis- ja kõnepuuetega inimeste liitudest ja kodadest. Vastavad kontaktid leiate siit.