Kuidas jõuab abi sinuni?

Häirekeskus on sinu esimene abistaja, kui tahad appi kutsuda kiirabi, päästjaid või politseid ning kui vajad või soovid anda infot. Hädaabikõnele numbril 112 vastab Häirekeskuse päästekorraldaja, riigiinfo telefonile numbril 1247 vastavad Häirekeskuse operaatorid.

Sinu kõnele vastatakse Tallinnas, Tartus, Pärnus või Jõhvis, olenemata sellest, kust sa helistad.

Hädaabikõnele vastab esimene vaba päästekorraldaja. Kiiret sekkumist vajavate olukordade lahendamiseks oleme määranud ajalised kriteeriumid. Kui selgub, et ohus on inimese elu, tuleb esmane vajalik info vastu võtta 60 sekundi jooksul ning väljasõidukorraldus abiandjatele anda 30 sekundi jooksul.

Päästekorraldaja selgitab kohe välja, mis juhtus ja kus juhtus ehk milline on abivajadus ja kus on sündmuse asukoht, ning sisestab selle infosüsteemi. Päästekorraldaja annab sündmusele ohuhinnangu, arvestades abivajaja seisundit, sündmuse ohtlikkust ning muid asjaolusid. Ohuhinnangu andmisel lähtume Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti ning Terviseameti ette antud juhistest.

Et abi jõuaks abivajajani võimalikult kiiresti, teevad ühe sündmusega paralleelselt tööd mitu Häirekeskuse töötajat. Samal ajal, kui kõnele vastanud päästekorraldaja kogub veel sündmuse kohta lisainfot, saadab Häirekeskuse logistik vajaduse korral juba välja kiirabi ja päästjad. Kui on vaja politsei abi, saadab selle välja Häirekeskusega samas töösaalis töötav Politsei- ja Piirivalveameti operatiivinfo haldur. Alates 2018. aasta aprillist kolisid Põhja keskuse töösaali ka Merevalvekeskuse töötajad, keda politsei kaasab Eesti piiriveekogudel toimuvate sündmuste lahedamisse.

Küsimustes, kus vajatakse infot või soovitakse riigiasutustele info anda, aitab riigiinfo telefon, mis töötab ööpäev läbi. Telefonile vastavad Häirekeskuse operaatorid, kes võtavad nii infot vastu, kui annavad nõu küsimustes, mis ei ole ajakriitilised.