Riigiinfo telefon 1247

Riigiinfo telefonilt jagatav info

Riigiinfo telefoni teenuse partneriteks on Keskkonnaamet, Transpordiamet ja Päästeamet. See tähendab, et vahendame:

  • Transpordiametile infot riigiteede probleemide kohta

Helista 1247, kui märkad, et teel on liiklustakistus; tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms); liiklusõnnetuse tagajärjel on teel praht; teel on liiklusohtlikud augud; kruusatee on halvas seisukorras; tee on üleujutatud; teel on libe või lumme tuisanud; teel on lahtised kivid või killustik; liiklusmärk on katki, puudu või eksitav; teele on langenud puid; teel on loomakorjus; teel on muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord.

  • Keskkonnaametile infot keskkonna ja loomadega seotud probleemide kohta

Helista 1247, kui märkad keskkonnareostust või reostusohtu; ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust; jäätmete ebaseaduslikku ladestamist; massiliselt surnud loomi, linde või kalu; loomade julma kohtlemist; muud keskkonnaalast õigusrikkumist; ilmselgelt abitus, sekkumist vajavas seisundis metslooma või –lindu; maanteel hukkunud suurulukit (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits).

  • Politsei- ja Piirivalveameti infot dokumentide ja taotlusankeetide kohta

Helista 1247, kui soovid infot taotlusankeetide (sh lisadokumentide) ja nende täitmise kohta; üldinfot isikut tõendavate dokumentide ja elamisloa menetlemise osas; struktuuriüksuste asukohtade ja lahtiolekuaegade kohta.

  • Päästeameti infot ja nõu erinevates päästeala teemades

Helista 1247, kui vajad päästealast infot või nõu kuidas muuta oma kodu turvalisemaks; vajad päästeametnike kontakte ja vastuvõtuaegu; tahad teada, kus ja kuidas tohib lõket teha; soovid teatada ohtlikust ehitisest või katmata kaevust; soovid lisateavet päästeameti ennetuskampaaniate kohta; sul on küsimus päästevaldkonna kohta, kuid sa ei tea, kuhu pöörduda; soovid kutsetunnistusega korstnapühkijate kontaktandmeid.

2020. aastast töötab riigiinfo telefon ka kui kriisiinfo telefon. Koroonapandeemia lõpuni sai riigiinfo telefonilt ametlikku ja kontrollitud infot, mis puudutas viiruse levikuga seotud piiranguid või käitumisjuhiseid. Ukraina sõja puhkedes asusime riigiinfo telefonilt vastama julgeolekuga seotud küsimustele.