Riigiinfo telefon 1247

Miks riigiinfo telefon loodi?

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra kehtestamisega 2020. aasta märtsis suurenes inimeste infovajadus hüppeliselt. Infokõnede arv numbrile 112 ja perearsti nõuandeliinile 1220 mitmekordistus kiiresti ja ummistas liinid kiire abi vajajate jaoks. Selleks, et inimesed saaksid riiklikku kinnitatud infot eriolukorra piirangute ja koroonaviiruse kohta tuli käivitada üks ja ühtne infotelefon.

Vaid neli päeva peale eriolukorra väljakuulutamist, 16. märtsil, avaski Häirekeskus infotelefoni 1247. Numbrit on lihtne meelde jätta - 1 number 24 tundi 7 päeva nädalas.

Ühtse infonumbri eesmärk oli vastata eriolukorda puudutavatele küsimustele ja seeläbi vähendada koormust hädaabinumbrile 112 ning perearsti nõuandeliinile 1220. Number 1247 sai trükitud kõigile riiklikele infomaterjalidele, kuvati riigiasutuste veebilehtedel ja muutus kiiresti inimestele väga tuttavaks numbriks.

Riigiinfo telefon toimib osana riigiinfo teenusest, kus infot omav asutus edastab selle sisuhaldusplatvormi Taru. Tarust otsingut tehes leiab riigiinfo telefonile vastav operaator kõige ajakohasema info, mida helistajale anda. Küsimused, millele vastuseid Tarus ei ole, edastatakse omakorda Taru kaudu asjassepuutuvale asutusele, kuhu vastav ametnik peab jätma vastuse, mis on nähtav 1247 operaatoritele ja mida saab kasutada ka juturobot.

Numbrilt 1247 saab usaldusväärset infot riigiasutusi või koroonaviirusega seotud riiklikke korraldusi puudutavates küsimustes. Infotelefoni 1247 fookuses on kõik need teemad, mida hädaabinumber 112 ja perearsti nõuandeliin 1220 ei kata.

Tulevikuvisioon riigiinfo teenuse toimimisest:

riiginfo teenuse skeem

Kõnede hulk numbrile 1247 oli eriolukorra alguses üle 2000 kõne päevas (võrdluseks hädaabinumbri 112 päeva keskmine kõnede arv on ca 2600). Suvekuudel langes koormus paarisaja kõneni päevas. Pärast eriolukorra lõppu nimetati number 1247 riigiinfo telefoniks ning selle eesmärk on olla inimesele üks kontaktpunkt riigiga seotud ametliku info saamiseks. Sügisel, kui koroonaviiruse levik taas hoogustus, tõusis ka kõnekoormus ning kaasasime info jagamisse ka vabatahtlikud. Aasta pärast 1247 avamist on teenindatud 170 000 kõnet ja kõnekoormus on võrreldav 2020. aasta eriolukorra aegse koormusega. On selge, et inimeste vajadus usaldusväärse info järele ühest kanalist on püsiv.

2021. aasta algul liitusid riigiinfo telefoniga 1247 senised Maanteeinfo telefon, Keskkonnainfo telefon ja Päästeala infotelefon. See samm muudab riigiga suhtluse inimesele oluliselt mugavamaks.