Häirekeskust peab usaldusväärseks 95% Eesti elanikkonnast

Häirekeskust peab usaldusväärseks 95% Eesti elanikkonnast ja see on tõusnud võrreldes eelmise poolaastaga 5,2%. Nii selgub AS Turu-uuringud kvartaalsest Institutsioonide usaldusväärsuse uuringust. Jätkuvalt oleme võrdluses 26 teise institutsiooniga kõrgel teisel kohal. Täpsemalt saab lugeda SIIT.

skeem

Kõige enam usaldavad eestimaalased vaatlusalusest 26-st institutsioonist jätkuvalt PäästeametitHäirekeskustning Politsei- ja piirivalveametit. Ca 4/5 elanikkonnast usaldab lisaks mainitutele ka Maksu- ja Tolliametit.

Madala usaldusväärsuse poolest paistavad endiselt silma erakonnad, mille puhul on usaldussaldo taas negatiivne. Sel korral on üsna madal ka eraringhäälinguvalitsusetrükiajakirjandusepeaministri ja riigikoguusaldusväärsus.

skeem

Häirekeskust usaldusväärseks pidajaid on keskmiselt 95%, s.h väga usaldusväärseks pidajaid 63%. Usaldusväärseks pidajate osakaal võrreldes eelmise poolaastaga on tõusnud 5,2%. Ebausaldusväärseks pidajaid on 1%, sh üldse ei usalda 0%. Usaldusväärsuse põhjal 26 institutsiooni seas oleme 2. kohal, edestamas on meid vaid Päästeamet, kelle usaldusväärsus on 96%.

Häirekeskuse usaldajaid on keskmisest enam 35-44 ja üle 64-aastastekõrgharidusegakeskmise sissetulekuga ja eesti keeles suhtlevate inimeste seas. Meid usaldavad keskmisest rohkem juhidtippspetsialistid ja pensionärid ning inimesed Lääne-Eestist.

Kõige vähem oskavad Häirekeskusele hinnangut anda õpilasedmittetöötavad ja Kesk-Eesti elanikud.

skeem

Võrreldes eelmise aastaga aga on institutsioonide usaldus keskmiselt tõusnud 1,7%, sh statistiliselt olulisel määral (±3% või enam) on usaldus tõusnud 8 institutsioonil, kõige enam kohalikel omavalitsustelPolitsei- ja PiirivalveametilõiguskantslerilNATO-lriigikogulvalitsusel ja Maksu- ja Tolliametil. Usaldus on langenud 4 institutsiooni puhul, sh enim Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil (tollal Tarbijakaitseametil) ning Statistikaametil.

Häirekeskuse väga kõrge usaldus ühiskonna poolt on tunnustus meie väga heale tööle ja saame selle üle olla ainult väga uhked.