Häirekeskus: asukohapõhiseid SMS teavitusi saavad Lasnamäe jäätmepõlengu ohualas viibivad SIM-kaardiga seadmed

Suur-Sõjamäe põlengu tõttu on Häirekeskus Päästeameti korraldusel saatnud välja kolm asukohapõhist SMS teavitust. Riigiinfo telefonilt 1247 on mitmed inimesed uurinud, kelleni ja miks SMS ohuteavitused jõuavad. Häirekeskus selgitab, et sõnumi saavad piirkonnas viibivad SIM-kaardiga seadmed.

"Suur-Sõjamäe põlengu tõttu on Häirekeskus Päästeameti korraldusel eilsest õhtust välja saatnud kolm SMS ohuteavitust. Kella 10.30 seisuga on ohuteavituse saanud umbes 334 000 seadet. Kuna oht püsib, siis jätkuvalt saavad sõnumeid ohualasse sisenevad seadmed," selgitas Häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas. SMSi saamine sõltub sündmust juhtiva asutuse ehk Päästeameti määratud ohuala piirkonnast.

Sündmuse tõttu on Häirekeskus avanud kriisiinfotelefoni numbril 1247, mis on saanud praeguseks sadu kõnesid. "Helistajate seas on palju neid, kes küsivad, miks nemad ei ole sõnumit saanud. Siinkohal on oluline mainida, et sõnumi saavad üksnes ohualas või selle piiril viibivad SIM-kaardiga seadmed. See sõltub suuresti teenusepakkujast ja telefonimastist, millega seade on ühendatud. Seetõttu on võimalik, et ühe maja elanike seas on neid, kes saavad sõnumi ja neid, kes ei saa," sõnas Murakas. "Kõik mobiiltelefonid, kes on saanud esialgse ohusõnumi, saavad kindlasti ka teavituse, kui oht on möödas ning seda sõltumata asukohast."

Kui inimene oli ohualas ja ei saanud oma SIM-kaardiga seadmele ohuteavitust, siis palume sellest teada anda Häirekeskusele aadressil .... Kuna tegemist on uue ohuteavitussüsteemiga, mille riik võttiskasutusele 2023. aasta alguses, on igasugune kasutajate tagasiside oluline, et teenust parendada.

EE-ALARM ohuteavituse sõnumit on võimalik sündmust lahendava asutuse korraldusel saata elu, tervist või riigi julgeolekut ohustavate sündmuste puhul (näiteks suurem tulekahju, massiline korratus, ohtlik toit vms) ohualal viibivate inimeste mobiiltelefonidele. Tekst sisaldab hoiatust ja tegutsemisjuhiseid üleriigilise või piirkondliku ohu korral.

Lisainfo:

Gerttu Blank
kommunikatsiooniosakond
5422 0726
...