Meediale

Kõik Häirekeskust puudutavad meediapäringud palume edastada e-posti aadressil  ... või telefoninumbril 628 7420.

Häirekeskuse meediasuhtlust koordineerib kommunikatsiooniosakond.

Häirekeskusele edastatud meediapäringutest

Häirekeskus annab selgitusi hädaabiteadete vastuvõtmise ning politseile, kiirabile ja päästjatele edastatud väljakutsete kohta. Väljakutsele reageerinud üksuste töö kommenteerimise pädevus kuulub vastava organisatsiooni esindajatele.

Häirekeskus ei avalikusta meedias pöördujate isikuandmeid, samuti ei väljasta Häirekeskus nende kaitsmiseks meediale ka hädaabikõnede salvestisi.

Uurimistööde läbiviimist korraldab Häirekeskuse uurimistööde läbiviimise kord