Meediale

Kõik Häirekeskust puudutavad meediapäringud palume edastada e-posti aadressil .... Töövälisel ajal palume meediapäringud edastada telefoninumbril 628 7420.

Häirekeskusele edastatud meediapäringutest

Häirekeskus annab selgitusi hädaabiteadete vastuvõtmise ning politseile, kiirabile ja päästjatele edastatud väljakutsete kohta. Väljakutsele reageerinud üksuste töö kommenteerimise pädevus kuulub vastava organisatsiooni esindajatele.

Häirekeskus ei avalikusta meedias pöördujate isikuandmeid, samuti ei väljasta Häirekeskus nende kaitsmiseks meediale ka hädaabikõnede salvestisi.

Häirekeskuse meediasuhtlust koordineerib Häirekeskuse kommunikatsiooniosakond

Uurimistööde läbiviimist korraldab Häirekeskuse uurimistööde läbiviimise kord