Häirekeskus meenutab, et politseid saab kutsuda vaid numbrilt 112

Ainult politsei kutsumiseks kasutusel olnud lühinumber suleti 2020. aasta 1. märtsist. Enam kui aasta hiljem tuleb ikka veel kõnesid vanale numbrile 110, ehkki abi sealt enam ei saa. Häirekeskus meenutab, et abi saab kutsuda hädaabinumbril 112.

Endisel politsei lühinumbril on praeguseks vaid automaatteavitus, mis informeerib helistajat kordamööda eesti ja vene keeles, et number on suletud ja abi saamiseks tuleks valida number 112. Ühtse hädaabiteenuse loomise järel ongi Eestis kasutusel vaid üks hädaabinumber, kust saab kutsuda appi nii politseid, päästet kui ka kiirabi.

Enamik inimesi on numbri omaks võtnud, ent igal kuul tuleb jätkuvalt kõnesid ka vanale numbrile. Ehkki number ei ole enam kasutusel, monitoorib Häirekeskus kõnesid siiani. 2021. aasta märtsis helistati 110 numbrile 2327 korda. Tagasihelistatud kõnede põhjal registreeriti kokku seitse sündmust ning nendest abiandvat ressursi vajati neljal korral. Kuu varem oli kõnede suurusjärk sama ja sündmusi neist 11.

“Häirekeskus vastab aastas miljonile hädaabikõnele. Vale numbri valib protsentuaalselt küll imeväike osa inimestest, kuid meie jaoks on oluline iga inimene. Abi peab saama igaüks, kes seda vajab,” ütleb Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.

Hädaabiolukorras valesse kohta helistamine võib aga kaasa tuua tõelise ohu. Nii on väga oluline abivajajatele meenutada, et kiire abi jaoks on number 112, millelt saab politseid kutsuda juba aastast 2015.