Aita ennast ja teisi

Evakuatsiooniõppused

Suure riskiga objektid on siseministri määrusega kohustatud kord aastas korraldama evakuatsiooniõppuseid. Tavaliselt tehakse seda koos tuleohutuskoolitusega.

Õppusel võib harjutada ka Häirekeskusele hädaabikõne tegemist. Hädaabikõne ei ole kohustuslik, kuid aitab parandada inimeste teadlikkust, kuidas ja millist infot on kiire abi saamiseks vaja teada ning edastada.

Kokku on lepitud, et 112-kõne tehakse juhul, kui õppusele kaasatakse päästemeeskond (ja/või muu operatiivteenistus). Operatiivteenistuse kaasamiseks tuleb see vastava asutusega varem kokku leppida. Õppuse kõnet tuleb alustada sõnaga „õppus“.

Kui õppusega koos tehakse hädaabikõne, anna sellest palun Häirekeskusele teada vähemalt kolm tööpäeva varem aadressil .... Sellisel juhul on 112 õppuse käigus tehtud kõne Häirekeskusele märguandeks operatiivteenistus välja saata.

Teates märgi ära

  • võimalikult täpne simuleeritud hädaabikõne aeg (kuupäev, kellaaeg)
  • evakuatsiooniõppuse asukoht (aadress) hoone/objekti/organisatsiooni nimi (näiteks kaubanduskeskus Solaris, või teater Endla)
  • võimaluse korral lühikokkuvõte õppuse stsenaariumist (sh kui palju on õppuse ajal hoones inimesi), kas lastakse „külma suitsu“ jmt
  • millised pääste või muud operatiivressursid õppusele kaasatakse (kes vastavast teenistusest osalemise kooskõlastas)
  • evakuatsiooniõppuse korraldaja nimi ja kontaktandmed (sh mobiiltelefoni number)

Kui evakuatsiooniõppus toimub hoones, kus on samal ajal ka inimesi, kes ei pruugi õppusest teada (nt kaubanduskeskused) ja on tõenäosus, et keegi teeb teadmatusest reaalse hädaabikõne, palume sellest samuti teada anda.

Täpsema juhendi evakuatsiooniõppuse hädaabikõne tegemiseks leiad siit.