Aita ennast ja teisi

Evakuatsiooniõppused

Suure riskiga objektid on siseministri määrusega kohustatud kord aastas korraldama evakuatsiooniõppuseid. Tavaliselt tehakse seda koos tuleohutusalase koolitusega.

Õppusel võib harjutada ka Häirekeskusele hädaabikõne tegemist. Hädaabiteade ei ole kohustuslik, kuid aitab tõsta inimeste teadlikkust, kuidas ja millist infot on kiire abi saamiseks vaja teada ning edastada.

Kokku on lepitud, et 112-kõne tehakse juhul, kui õppusele kaasatakse päästemeeskond (ja/või muu operatiivteenistus). Operatiivteenistuse kaasamiseks tuleb see eelnevalt vastava asutusega kokku leppida. Õppuse kõnet tuleb alustada sõnaga „ÕPPUS“.

Kui õppusega koos tehakse hädaabikõne, anna sellest palun Häirekeskusele teada vähemalt 3 tööpäeva varem aadressil rivo.salong@112.ee. Sellisel juhul on 112 õppuse raames tehtud kõne Häirekeskusele märguandeks operatiivteenistus välja saata.

Teates märgi ära:

  • võimalikult täpne simuleeritud hädaabikõne aega (kuupäev, kellaaeg);
  • evakuatsiooniõppuse asukoht (aadress) hoone/objekti/organisatsiooni nimi (näiteks kaubanduskeskus Solaris või teater „Endla“);
  • võimalusel lühikokkuvõte õppuse stsenaariumist (sh kui palju viibib õppuse ajal hoones inimesi), kas kasutatakse „külma suitsu“ jmt.;
  • millised pääste või muud operatiivressursid õppusele kaasatakse (kes vastavast teenistusest osalemise kooskõlastas);
  • evakuatsiooniõppuse korraldaja nimi ja kontaktandmed (sh mobiiltelefoni number).

Kui evakuatsiooniõppus toimub hoones, kus viibib ka inimesi, kes ei pruugi õppusest teada (nt kaubanduskeskuse külastajad) ja on tõenäosus, et keegi teeb teadmatusest reaalse hädaabikõne, palume sellest samuti teada anda.

Täpsema juhendi evakuatsiooniõppuse hädaabikõne tegemiseks leiad siit.