Statistika ja uuringud

Hädaabinumber 112

  • 2022. aastal helistati hädaabinumbrile 1 171 822 (kasv 12%) korral ning abiandev ressurss saadeti välja 422 003 korral
  • 91% kõnedest vastati 10 sekundi jooksul, keskmine ooteaeg helistajale oli 6,7 sekundit
  • Kõige enam tehti kiirabi väljakutseid (61%)
  • Viisime läbi uuringu, et kaardistada sotsiaalsete probleemide esinemist hädaabikõnedes. Saime teada, et veerandil hädaabinumbrile helistanutest on sotsiaalne probleem või abivajadus. Omakorda pooltel juhtudel on tegemist alkoholi tarvitamisega, teine levinum põhjus on vaimse tervise mured. Piirkondlikke või keele erisusi välja ei joonistunud, kuid uuringu järgi on mehed sotsiaalprobleemidega tuntavalt enam (62%) kimpus kui naised (29%).

Riigiinfo telefon 1247

  • 2022. aastal helistati riigiinfo telefonile 264 046 korral 
  • Keskmiselt oli ühes ööpäevas 723 kõnet

Elanikkonna rahulolu uuringud: