Statistika

2018. aastal tehti Häirekeskusesse pea miljon (994 514) hädaabikõnet. Keskmiselt saabus Häirekeskusesse ühes ööpäevas 2725 kõnet. Hädaabikõnede arv on viimased 7 aastat näidanud aasta-aastalt langustrendi. 2018. aastal aga oli hädaabikõnesid 1% rohkem kui eelneval aastal. 2018. aasta suvi oli ootuspärasest kuumem ning seetõttu kasvas ka hädaabikõnede ja sündmuste arv. 2018. aasta jooksul registreeris Häirekeskus keskmiselt 684 meditsiini, 306 politsei ning 47 pääste valdkonna sündmust ööpäevas. 

Piirkonniti registreeriti enim sündmuseid 2018. aastal Põhja piirkonnast - 43%. Ida piirkonnast 19%, Lõuna piirkonnast 24% ning Lääne piirkonnast 14% sündmustest.

Abi- ja infokeskuse kõnede statistika

Abi- ja infokeskuse numbritele 1313 (keskkonnainfo telefon), 1345 (kohalike omavalitsuste abitelefon), 1510 (maanteeinfo telefon) ja 1524 (päästeala infotelefon) helistati 2018. aastal 103 447 korda.

Kõige suurem kõnekoormus oli numbrile 1345 (42 874 kõnet), 1313 oli 38 376 kõnet, 1510 oli 14807 kõnet ning kõige vähem kõnesid tuli numbrile 1524 (7 390). 2018. aastal tehti abi- ja infokeskuse numbritele keskmiselt 283 kõnet ööpäevas, kusjuures argipäeviti on  kõnekoormus suurem kui puhkepäeviti.

Võrreldes eelmise aastaga on kõnede arv tõusnud 10%. Kõnede hulga suurenemise üheks põhjus on see, et alates 2017. aasta novembrist liitus abi- ja infokeskusega maanteeinfo telefon 1510.

Rohkem Häirekeskuse kõnesid puudutavat statistikat leiad siit.