Statistika ja uuringud

Hädaabinumber 112

 • 2021 aastal helistati hädaabinumbrile 1 050 015 (kasv 9%) korral ning abiandev ressurss saadeti välja 425 201 korral (kasv 5%)
 • Keskmiselt oli ühes ööpäevas 2 877 kõnet
 • 92% kõnedest vastati 10 sekundi jooksul, keskmine ooteaeg helistajale oli 6,5 sekundit
 • Keskmiselt oli ühes ööpäevas 1 165 sündmust
 • Kõige enam tõusis eelmisel aastal kiirabi väljakutsete arv (9%)
 • Elanike rahulolu hädaabiteate menetlemisega oli 96%

2021 aasta statistika

Võrreldes 2020 aastaga kasvasid 2021 aastal kõnekoormused igakuiselt, v.a. 2020 aasta märtsis kui algas koroonakriis. Suvekuudel olid kõnekoormused kõrged, juulis ületas 112 kõnede arv 100 000 piiri. Ööpäevased kõnekoormused on kõrgemad esmaspäeviti ning nädalavahetustel.

Suurim väljakutsete arvu kasv on olnud kiirabi valdkonnas. Võrreldes 2020 aastaga tõusis see 9%. Peamised meditsiinisündmused, mille tõttu helistati 112 hädaabinumbrile 2021 aastal, olid kõht, vererõhuprobleemid, nõrkus/ halb olla nagu ka eelmistel aastatel. 

Koroonakriisi teisel aastal oli võrreldes 2020 aastaga rohkem ka sündmuseid, mis on seotud koroonaviiruse sümptomitega, näiteks hingamishäire ja palavik.

Kasvutrend on olnud ka kompleks- (kasv 8%) ja päästesündmustes (kasv 2%). Enim pääste väljakutseid olid seotud abi osutamise, tulekahju hoones ning ohu likvideerimisega.

Politsei väljakutsete arvud on olnud 5% languses, enim väljakutseid olid seotud joobes isiku, liiklusõnnetus varalise kahjuga ning öörahu/rahu rikkumisega.

Riigiinfo telefon 1247

 • 2021 aastal helistati riigiinfo telefonile 326 569 korral (kasv 72%)
 • Keskmiselt oli ühes ööpäevas 895 kõnet
 • 95% kõnedest vastati 10 sekundi jooksul
 • 17.11.2021 alustati e-kirjadele vastamisega ning 2021 aasta lõpuks vastati 529 kirjale
 • Elanike teadlikkus riigiinfo telefonist oli 46%

Riigiinfo teenus laienes 2021 aastal vaktsineerimisele registreerimise, valimiste infotelefoni ja e-kirjadele vastamisega. Enim kõnesid (53%) vastati koroonakriisiga seotud küsimustes.

1247 statistika 2021 aasta kohta
* Riigiinfo telefoni 1247 kõned 2021 aastal

1247-le helistamiste arv käis käsikäes haigestumisega. Koroonalaine tipus 2021 aasta märtsikuus oli ka meie kõnekoormus kõige suurem. Alates maikuust hakkas riigis laiemalt toimuma koroonaviiruse vastane vaktsineerimine.  Sellest ajast käivitasime vaktsineerimisele registreerimise võimekuse telefoni teel ning need kõned olid järgnevad kolm kuud väga kõrgel tasemel. Kõnesid riigiinfo telefonile tuleb enim esmaspäeviti kella 10-12 vahel ning iga edasise päevaga väheneb ka kõnede arv. Nädalapäevadest on riigiinfo telefoni kõnekoormus kõige madalam pühapäeval. 

Tänaseks on Häirekeskus kiire abi teenuse 112 kõrvale kujundanud riigiinfo telefoni 1247 teenuseks, mis on esimene kontakt inimestele, kes vajavad riigilt infot.

Elanikkonna rahulolu uuringud: