Siseriiklikud koostööpartnerid

Häirekeskus pakub teenuseid koostöös oma heade partneritega. 

Peamisteks koostööpartneriteks on Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet ja Terviseamet ning nende lepingupartnerite üksused, kellele edastatakse hädaabi vajadus ning kellega koostöös arendatakse hädaabiteenuse kvaliteeti.

Tehniliste arenduste ja töövahendite mõistes on väga oluline koostööpartner Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ehk SMIT, kellega koos tuleb lahendada igapäevased infosüsteemide haldusprobleemid, ette valmistada ja realiseerida arendusplaanid ning võtta kasutusele tööks sobivaimad tehnilised töövahendid.

Sisekaitseakadeemia õpetab välja ja koolitab täiendavalt Häirekeskuse ametnikke. Koostöös arendatakse õppekavasid ning panustatakse õppekvaliteedi parendamisse.

Häirekeskuse abi- ja Infokeskuse peamisteks koostööpartneriteks on Tallinna linna ja selle lähiümbruse kohalikud omavalitsused, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaamet ning Maanteeamet.

Lisaks teeb Häirekeskus koostööd Perearsti nõuandetelefoniga 1220 ning Riigi Ilmateenistusega.

Koostöö