Statistika ja uuringud

Uuring: 112 kõnedes esinevad sotsiaalsed probleemid

2022. aastal viis Häirekeskus läbi uuringu, et kaardistada hädaabinumbrile 112 tehtud kõnedes sotsiaalsed probleemid, hinnata abivajadust ning teha ettepanekuid koostöö arendamiseks sotsiaalvaldkonna partneritega. Kokku kuulati üle 3609 kõne (perioodil 1.12.2021 kuni 30.11.2021 tehtud kõnedest), millest 24% sisaldas sotsiaalprobleemi. Piirkondlikke või keele erisusi välja ei joonistunud, kuid uuringu järgi on mehed sotsiaalprobleemidega tuntavalt enam (62%) kimpus kui naised (29%).
Pooltel juhtudel on sotsiaalprobleemi põhjuseks alkoholi (kuri-)tarvitamine, kuid suur osa kõnedest oli seotud ka vaimse tervise probleemiga. Täpsema ülevaate annab all olev tabel.
Sama uuringu käigus kuulati ka sarihelistajate kõnesid. Selgus, et kõige enam helistanud sarihelistaja oli Häirekeskusega uuritaval perioodil ühendust võtnud 1744 korral (ca 140 kõnet kuus). Kokku vastati sarihelistajate TOP 20 kõnedele 12 995-l korral. Sellist tüüpi helistajate hulgas oli 10 meest, viis naist ja kahel juhul jäi sugu teadmata. 8 helistajat kasutasid kõnes eesti keelt ning 7 vene keelt, kahe helistaja puhul jäi kõne keel teadmata. Enamus helistajate vanused jäid vahemikku 38-64 aastat, eakaid (65+ vanuses) helistajaid oli 5. Tihti iseloomustavad sarihelistajaid vaimse tervise probleemid või sõltuvusprobleemid, vahel soovitakse ka lihtsalt kellegagi rääkida. Osad sarihelistajad on ka pahatahtlikud, tehes oma kõnedega valeväljakutseid.
Uuringu raportiga on võimalik tutvuda SIIN.