Koostööpartnerid

Häirekeskus pakub teenuseid koostöös oma heade partneritega. 

Peamisteks koostööpartneriteks on Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet ja Terviseamet ning nende lepingupartnerite üksused, kellele edastatakse hädaabi vajadus ning kellega koostöös arendatakse hädaabiteenuse kvaliteeti.

Tehniliste arenduste ja töövahendite mõistes on väga oluline koostööpartner Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ehk SMIT, kellega koos tuleb lahendada igapäevased infosüsteemide haldusprobleemid, ette valmistada ja realiseerida arendusplaanid ning võtta kasutusele tööks sobivaimad tehnilised töövahendid.

Sisekaitseakadeemia õpetab välja ja koolitab täiendavalt Häirekeskuse ametnikke. Koostöös arendatakse õppekavasid ning panustatakse  õppekvaliteedi parendamisse.

Häirekeskuse abi- ja Infokeskuse peamisteks koostööpartneriteks on Tallinna linna ja selle lähiümbruse kohalikud omavalitsused, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaamet ning Maanteeamet.

 Lisaks teeb Häirekeskus koostööd Perearsti nõuandetelefoniga 1220 ning Riigi Ilmateenistusega.

Rahvusvaheline koostöö

Palju koostööd tehakse Läti hädaabiteenistustega, näiteks juhul, kui on vajadus saata kiire abi üle piiri mõnda sündmust lahendama. Vastastikune abistamine toimub nii suunaga Lätist Eestisse kui vastupidi. Ka koostöö teiste Euroopa 112 keskustega on tagatud – vastavad kontaktid on Eesti Häirekeskusel olemas.

Hädaabiteenuse arendamisel koordineerib rahvusvahelist koostööd Häirekeskuse Arendusosakonna koostöö- ja planeerimistalitus.

Parimate praktikate vahetamisel on Eestile heaks partneriks Soome Häirekeskus, kes kasutab Eestiga sarnast töökorraldust ning süsteemi 112 kõnedele vastamisel ja menetlemisel. Lisaks Soome kolleegidele on Häirekeskus viimastel aastatel võõrustanud mitmeid delegatsioone Rootsist, Lätist, Leedust, Itaaliast, Saksamaalt, Moldovast, Gruusiast, Norrast, Hollandist, Afganistanist, Albaaniast, Mauritiuselt, Kõrgõzstanist, Jaapanist, Ukrainast, Ugandast, Prantsusmaalt jne.

Euroopa Hädaabinumbri Assotsiatsioon EENA

Euroopas on 112-teenuse arendamiseks loodud koostööorganisatsioon Euroopa Hädaabinumbri Assotsiatsioon ehk EENA (European Emergency Number Association). Brüsselis asuva mittetulundusorganisatsiooni eesmärk on aidata kaasa sellele, et kõik Euroopa Liidu elanikud oleksid teadlikud üle-euroopalisest hädaabinumbrist 112 ning et abi saamine oleks kiire ja kõrge kvaliteediga.

EENA julgustab riike jagama parimaid 112-praktikaid, toetab koostööd operatiivteenistujate, 112 keskuste, teadlaste jt vahel.  Samuti osaleb organisatsioon Euroopa 112 päeva korraldamisel ning viib läbi erinevaid konverentse ja seminare.

Kord aastas annab EENA välja Euroopa 112 auhindu, et tunnustada neid, kelle töö ja panus on aidanud pakkuda paremat abi ning päästa kellegi elu. Aastal 2016 sai Häirekeskus 112 auhinna eduka ühele hädaabinumbrile ülemineku projekti eest.

Rohkem infot EENA kohta leiad siit ( http://www.eena.org )