Koostööpartnerid

Häirekeskusel on mitu tihedat ja head koostööpartnerit.

Peamisteks neist on Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet ja Terviseamet ja nende lepingupartnerite üksused, kellele edastatakse hädaabi vajadus ning kellega koostöös arendatakse hädaabiteenuse kvaliteeti.

Tehniliste arenduste ja töövahendite mõistes on väga oluline koostööpartner Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus ehk SMIT, kellega koos tuleb lahendada igapäevased infosüsteemide haldusprobleemid, luua ja ellu viia arendusplaanid ning võtta tööks kasutusele parimad tehnilised töövahendid.

Sisekaitseakadeemia õpetab välja ja koolitab Häirekeskuse ametnikke. Koostöös arendatakse õppekavasid ja panustatakse õppekvaliteedi parendamisse.

Häirekeskuse abi- ja infokeskuse peamised koostööpartnerid on Transpordiamet, Päästeamet ja Keskkonnaamet. 

Lisaks teeb Häirekeskus koostööd perearsti nõuandetelefoniga 1220.

Rahvusvaheline koostöö

Palju koostööd teeme Läti hädaabiteenistustega, näiteks kui on vajadus saata kiire abi üle piiri mingit sündmust lahendama. Vastastikune abistamine toimub nii suunaga Lätist Eestisse kui ka vastupidi. Ka koostöö teiste Euroopa 112 keskustega on tagatud – vastavad kontaktid on Eesti Häirekeskusel olemas.

Hädaabiteenuse arendamisel koordineerib rahvusvahelist koostööd Häirekeskuse arendusosakonna koostöö- ja planeerimistalitus.

Parimate praktikate vahetamisel on Eestile heaks partneriks Soome häirekeskus, kus kasutatakse Eestiga sarnast töökorraldust ning süsteemi 112-kõnedele vastamisel ja menetlemisel. Peale Soome kolleegide on Häirekeskus viimastel aastatel võõrustanud delegatsioone Rootsist, Lätist, Leedust, Itaaliast, Saksamaalt, Moldovast, Gruusiast, Norrast, Hollandist, Afganistanist, Albaaniast, Mauritiuselt, Kõrgõzstanist, Jaapanist, Ukrainast, Ugandast, Prantsusmaalt ja teistest riikidest.

Euroopa Hädaabinumbri Assotsiatsioon EENA

Euroopas toimib 112-teenuse arendamiseks koostööorganisatsioon Euroopa Hädaabinumbri Assotsiatsioon ehk EENA (European Emergency Number Association). Brüsselis asuva mittetulundusorganisatsiooni eesmärk on aidata kaasa, et kõik Euroopa Liidu elanikud oleksid teadlikud üleeuroopalisest hädaabinumbrist 112 ning et abi saamine oleks kiire ja hea kvaliteediga.

EENA julgustab riike jagama parimaid häirekeskuste töö tavasid, toetab koostööd operatiivteenistujate, 112keskuste, teadlaste jt vahel. Samuti osaleb organisatsioon Euroopa 112 päeva ja konverentside-seminaride korraldamisel.

Kord aastas annab EENA välja Euroopa 112 auhindu, et tunnustada neid, kelle töö ja panus on aidanud pakkuda paremat abi ning päästa kellegi elu. 2016. aastal sai Häirekeskus 112 auhinna eduka ühele hädaabinumbrile ülemineku projekti eest.

Rohkem infot EENA kohta leiad siit.