Häirekeskust tunnustati Kaugtöö märgisega

Targa Töö Ühing koos Elisa Eesti ja Eesti Personalijuhtimise Ühinguga hindasid kolmandat aastat ettevõtteid ja asutusi, kes soosivad tarka töökorraldust ning edendavad ametikohtadel, mille töökorraldus seda võimaldab, kaugtööd või distantsilt töötamist.

kaugtöö märgis

Sel aastal sai Kaugtöö Tegija 2019 märgise 39 ettevõtet, nende hulgas ka Häirekeskus. See märgis on tunnustus kaugtöökultuurile ja tehnilistele võimalustele. Märgis kehtib kolm aastat. Kokku on märgise saajaid Eestis nüüd 120 (sh Siseministeerium, Päästeamet, SKA). Parima juhi tiitli kaugtöö eestvedamise eest Eestis pälvisid Rain Laane Eesti Haigekassast ja Lauri Kinkar Messantest.

Häirekeskuse üldosakonna juhataja Katrin Neidra-Reinkorti sõnul on Kaugtöö Tegija 2019 digitaalne märgis vajalik tööandja- ja organisatsiooni mainekommunikatsiooniks.

"Kaugtöö on töökorralduse viis või vorm, mis pakub tehniliste vahendite ja kokkulepete alusel võimaluse töötada ning suhelda tööandjaga asukohast sõltumatult. Mul uhke tunne ja hea meel, et meil on juhtkonna koosolekud avatud kõigile meie töötajatele, sest sellist võimalust inimeste kaasamiseks ei kasutata kuigi paljudes organisatsioonides.

Kuigi kaugtööd saame täna pakkuda ainult neile, kellele töö ja vahendid seda võimaldavad, usun, et mitte väga kauges tulevikus on see võimalik enamusele Häirekeskuse töötajatest," ütles Neidra-Reinkort.

Targa Töö Ühingu projekti žürii ettekandeid saab vaadata SIIN.