Häirekeskus küsib taas tagasisidet 112 helistamise kogemusele

500 inimest, kes on viimase kolme kuu jooksul hädaabinumbrile helistanud, saavad kolmapäeval, 10. juulil Häirekeskuselt SMSi, kus palutakse anda tagasisidet 112 helistamise kogemusele. SMS saadetakse välja telefoninumbrilt +372 8272 2090 ning tagasiside andmiseks tuleb minna SMSis sisalduvale küsitluse lingile LimeSurvey keskkonnas.

Eelmisel aastal piloteeris Häirekeskus 112 numbrile helistanute rahulolu uurimiseks kolme varianti, millest parima tulemuse ja suurima vastajate hulga andis SMSi teel edastatud link tagasiside andmiseks, millega jätkatakse nüüd neli korda aastas peale igat kvartalit. Rahulolu uurimise eesmärk on saada tagasisidet 112 teenuse arendamiseks, et see vastaks parimal moel abivajajate ootustele.

Tagasiside küsimiseks moodustab Häirekeskus juhuvalimi, kuhu võetakse helistajad, kelle tehtud 112 kõnele järgnes kiirabi, politsei või pääste välja saatmine. Valimist on välistatud SIM-kaardita seadmelt tehtud kõned ning võimalike traagiliste tagajärgedega seotud kõned. Valimi koostamisel jälgitakse, et ühelt inimeselt ei küsitaks tagasisidet rohkem kui korra aasta jooksul. Küsitluse täitmine on anonüümne.

Tagasisideküsitluse eesmärk on saada teada, kas hädaabinumbrile helistanud inimesed said asjakohast kiiret abi. Küsitlusele vastamine on kiire ja lihtne – tagasisideankeedis on neli küsimust, kus vastajad saavad hinnata, kas 112 kõne vastuvõtja küsimused olid selged ja arusaadavad, kas helistaja sai abi või edasisi suuniseid ning kuidas helistaja teenusega üldiselt rahule jäi.

Lisainfot tagasisideküsitluse kohta saab riigiinfo telefonilt 1247. Hädaabinumbrile palub Häirekeskus tagasisideküsitlusega seoses mitte helistada – 112 number on mõeldud vaid olukordadeks, kui ohus on inimeste elu, tervis või vara ning vajatakse kiiresti kiirabi, politseid või päästet.

Marie Aava
Häirekeskuse kommunikatsioonijuht
...
+372 5309 3111