Ülesanded

Häirekeskuse ülesanne on olla esimene abistaja hädaolukorras, kus ohus on inimes(t)e elu, tervis või vara. Oleme võtmelüli abivajajate ja abiandjate vahel, juhtides kiirabi, päästjad ja politsei abivajajani. Hädaabinumbrile 112 tuleb aastas üle miljoni kõne.


Lisaks abi pakkumisele hädaolukorras aitame ka küsimustes, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara. Riigiinfo telefonilt saab küsida ja anda infot maantee, pääste ja keskkonna alastes küsimustes, PPA dokumentide taotlustega seotud teemades ning kriiside korral usaldusväärset kriisiinfot ja käitumisjuhiseid. 

Häirekeskusel on neli piirkondlikku keskust – Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Turvalisema elukeskkonna loomisse panustab Häirekeskuses ööpäev läbi ligi 230 töötajat. Teeme järjepidevat tööd selle nimel, et abi kättesaadavus muutuks inimesele lihtsamaks ja selleks kasutame uusimaid tehnoloogilisi vahendeid.