Ülesanded

Häirekeskuse ülesanne on olla esimene abistaja hädaolukorras ehk olukorras, kus ohus on inimes(t)e elu, tervis, vara. Häirekeskus juhib kiirabi, päästjad ja politsei abivajajani. Numbril 112 saame aastas miljon kõnet. Oleme võtmelüli abivajajate ja abiandjate vahel.


Lisaks abi pakkumisele hädaolukorras aitame ka küsimustes, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara. Selleks tegutseb meie abi- ja infoteenus, mille töötajad vastavad järgmistele numbritele:

1247 –  riigiinfo telefon, millelt saab ka maantee- ja keskkonnainfot

1524 – päästeinfo telefon.

Kui abi- ja infoteenusel ei ole võimalik olulist probleemi lahendada, siis suuname pöörduja teiste asutuste juurde, kes asjaga edasi tegelevad.

Häirekeskusel on neli piirkondlikku keskust – Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus. Turvalisema elukeskkonna loomisse panustab Häirekeskuses ööpäev läbi ligi 230 töötajat. Teeme järjepidevat tööd selle nimel, et abi kättesaadavus muutuks inimesele lihtsamaks ja selleks kasutame uusimaid tehnoloogilisi vahendeid.

häirekeskuse logo