Ülesanded

Häirekeskus on hädaolukorras esimene abistaja. Vastame numbril 112 aastas ligikaudu miljonile hädaabiteatele, olles nii tähtsaim lüli abivajaja ja abiandjate vahel. Häirekeskuse ligi 230 töötajat panustavad ööpäevaringselt turvalisema elukeskkonna loomisesse juhtides kiirabi, päästjad ja politsei abivajajateni.

Lisaks hädaolukordadele aitab Häirekeskus inimesi küsimustes, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara. Meie töötajad vastavad ööpäevaringselt ka päästeala infotelefonile 1524, kohalike omavalitsuste abitelefonile 1345, keskkonnainfo telefonile 1313 ja maanteeinfo telefonile 1510. Samuti suunab abi- ja infokeskus vajadusel probleeme teistele asutustele lahendamiseks ning vahendab elanikele olulist infot.

Kasutades tehnoloogia kaasaegseid võimalusi, teeme järjepidevalt tööd selle nimel, et inimestel oleks veelgi lihtsam abi saada.

Häirekeskusel on neli piirkondlikku keskust – Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

Lähtume oma töös ühistest väärtustest – asjatundlikkus, kiirus ja inimlikkus.

Pilt Häirekeskusest