Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Kes on päästekorraldaja?

Päästekorraldaja on Häirekeskuse töötaja, kes võtab vastu ja töötleb numbrile 112 tulevaid kiirabi, pääste ja politsei hädaabiteateid ning saadab sündmuskohale kiirabi ja päästjad.

Päästekorraldaja töö on elutähtis - tema töö aitab päästa elusid. Päästekorraldaja on esimene, kes aitab 112-le helistanud abivajajat.päästekorraldaja.web Päästekorraldaja võtab vastu hädasolija appikutse ning otsustab, mil moel abivajajat kõige kiiremini ja professionaalsemalt aidata. Häirekeskus on abiandmise ahelas inimese jaoks esimene lüli, millest sõltub olulisel määral abi saamise kiirus ja kvaliteet. Päästekorraldaja tööst sõltub olulisel määral inimese elu, tervise ja vara päästmine.

  

112-kõnele vastab päästekorraldaja

112-kõnele vastav Häirekeskuse päästekorraldaja selgitab kiiresti välja, mis juhtus, kui kiiresti ja kuhu on vaja kiirabi, päästjaid või politseid ning sisestab andmed infosüsteemi. Infosüsteemist on sündmuse andmed kohe näha Häirekeskuse logistikutele ja politseikorrapidajatele, kes töötavad samas töösaalis. Häirekeskuse päästekorraldaja-logistik annab väljasõidukorralduse kiirabibrigaadidele ja päästemeeskondadele ning politseikorrapidaja saadab välja politseipatrullid.

 

Kaheastmeline töökorraldus

Häirekeskuse päästekorraldajate töö hädaabiteate menetlemisel kaheastmeline - üks osa päästekorraldajaid teenindab abivajajat ehk 112-le helistajat ja teine osa (logistikud) saadavad välja päästemeeskondi ja kiirabibrigaade. Abi väljasaatmine on jagatud ka Häirekeskuse ja Politsei- ja Piirivalveameti vahel - Häirekeskuse logistikud saadavad välja kiirabi ja päästjad ning politseikorrapidajad saadavad välja politseijõud. Kaheastmeline töökorraldus kõne vastuvõtmisel ja abi väljasaatmisel kiirendab abi saatmist. Kiire eluohtliku kutse puhul saadetakse abi välja juba hädaabikõne ajal – kui päästekorraldaja esitab helistajale veel vajalikke lisaküsimusi, on teine päästekorraldaja (logistik) juba abi välja saatnud. Nii ei viibi abi saatmine lisaküsimuste esitamise tõttu.

 

Päästekorraldaja teenindab kiirabi, pääste ja politsei hädaabikutseid

Päästekorraldajana saad teenindada kõigi kolme valdkonna – kiirabi, pääste ja politsei hädaabikutseid ning olla osaline hädaabiteenusekiirabi, pääste, politsei-web1 edasiarendamises Eesti ühel hädaabinumbril 112. Häirekeskuses on ka tööalaseks edasiliikumiseks põnevaid väljakutseid teenuse ja organisatsiooni arendamisel. See töö annab võimaluse oma teadmisi rakendada ja täiendada nii meditsiinis, erinevates pääste- ja politseivaldkondades kui ka avalikus halduses tervikuna. Päästekorraldaja on elukutse, mille omandamine, oskused ja kogemused aitavad Sind ka isiklikus plaanis kogu elu – ka siis, kui Sinu lähedane satub õnnetusse või juhtud õnnetust pealt nägema.

Päästekorraldaja on eriteenistuja, kellele laienevad seadusest tulenevad kohustused, õigused ja soodustused. Näiteks sätestab päästeteenistuse seadus kohustuse erakorraliselt tööle ilmuda, kuid annab ka õiguse saada pikemat puhkust ning suuremat vanaduspensioni ja vanaduspensioni ootel toetust.  

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510