Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Päästekorraldaja töö on väga vastutusrikas ning eeldab igal hetkel valmisolekut ja oskust kiirelt erinevaid olukordi lahendada. Päästekorraldaja elukutse puhul on väga oluline kutsesobivus.

Olulised on isikuomadusedpäästekorraldaja1-web

Erialased oskused on õpitavad, kuid äärmiselt olulised on sellel tööl inimese isikuomadused – empaatiavõime, hea suhtlemisoskus, suur pingetaluvus, ja mis peamine – soov aidata ning leida lahendusi abivajaja huve esikohale seades. Helistaja on tihti kriisisituatsioonis, ise õnnetusse sattunud või õnnetust pealt näinud. Päästekorraldaja peab väga keerulistes, isegi eluohtlikes olukordades suutma sekunditega abi saatmiseks olulise info välja selgitada. Ta peab oskama paanikas inimese kõnet juhtida ja temalt info kätte saada, ise samal ajal rahulikuks ja viisakaks jäädes. Lisaks erialastele teadmistele on väga tähtsal kohal infokommunikatsioonitehnoloogia vahenditega töötamise oskus ning keelteoskus.

  

Häirekeskuse päästekorraldajateks on teretulnud ka erivajadusega inimesed   

Päästekorraldaja töö sobib ka erivajadusega, näiteks liikumispuudega inimesele. Päästekorraldaja saab kokkuleppel töötada ka osalise tööajaga. Nii õppeajal koolis kui ka töökohal Häirekeskuses on tagatud liikumisvõimalused ratastooli või muud liikumisvahendit kasutavale inimesele. Vajadusel oleme valmis kohandama ühiselamukoha õppuri erivajadustele vastavaks.

       

Päästekorraldaja terviseseisund peab võimaldama töötada järgmistes tingimustes:

1) töö kuvariga;

2) kõrgenenud vaimse pinge olukord;

3) raadio- või teiste sidevahendite kasutamine;

4) öötöö.

      

 Töö spetsiifikast lähtuvalt ei ole lubatud järgmised haigusseisundid:

1) kõnedefekt;

2) telefonivestlust takistav mõlema kõrva kuulmishäire;

3) psüühikahäired;

4) sõltuvus alkoholist, narkootikumidest ja muudest sõltuvust tekitada võivatest keemilistest ainetest.

    

   

Päästekorraldaja tööks vajalikud oskused ja teadmised on määratud Päästekorraldaja kutsestandardis.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510