Trendid

Häirekeskus saab aastas enam kui miljon kõnet. Hädaabikõnesid oli 2017. aastal 986 402 ning abi- ja infokeskusele saabus lisaks umbes 100 000 kõnet. Hädaabikõnedest umbes pooled vajavad kiirabi, päästjate või politsei kohale saatmist.

Hädaabikõned

2018. aasta esimesel kaheksal kuul tehti kokku 684 631 kõnet, s.t ööpäevas tehti keskmiselt 2817 kõnet. Kõnede arv on  võrreldes eelmise aastaga kasvanud 3%. Kõige rohkem kõnesid tuleb Põhja-Eestist – 45%.  Lõuna-Eestist tuleb 21% kõnedest, Ida-Eesti piirkonnast tuli 19% kõnedest ning Lääne-Eesti piirkonnast 14% kõnedest.  Keskmiselt on tuhande elaniku kohta 520 kõnet. 112-kõnedele vastati  94%  juhtudest 1–10 sekundi jooksul.

Sündmused

2018. aasta esimese kaheksa kuuga registreeriti 277 722 sündmust, mis teeb ühes ööpäevas keskmiselt 1143 sündmust. Kõige enam (61%) oli meditsiinisündmusi, 27% oli politsei ja 4% päästesündmusi. Komplekssündmuseid, kuhu oli kaasatud vähemalt kahe valdkonna abiandjaid oli kokku 20 018 (7%).

Keskmiselt registreeritakse 703 meditsiini, 308 politsei ning 50 pääste valdkonna sündmust ööpäevas. Kõige rohkem sündmuseid on Põhja-Eestis (43%). Lõuna- Eesti piirkonnas oli 24% sündmustest, Ida-Eesti piirkonnas 19% ning Lääne-Eesti piirkonnas 14% sündmustest.

Abi- ja infokeskus

Abi- ja infokeskuse (AIK) numbritele 1313 (keskkonnainfo telefon), 1345 (kohalike omavalitsuste abitelefon), 1510 (maanteeinfo telefon) ja 1524 (päästeala infotelefon) helistati 2018. aasta esimese kaheksa kuu jooksul 73 450 korda ehk keskmiselt 302 kõnet ööpäevas.

Kõige suurem koormus on numbril 1345 (2018 jaanuar–august 29 347 kõnet), 1313 numbrile tehti sel perioodil 28 138 kõnet. Maanteeinfo telefonile 1510 helistati kaheksa kuu jooksul 10 513 korral. Kõige vähem kõnesid oli numbrile 1524 (5 452  kõnet).

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on AIK numbritele laekunud 17% rohkem kõnesid. Kõnede hulga suurenemise üheks põhjuseks on see, et alates 2017. aasta novembrist liitus abi- ja infokeskusega maanteeinfo telefoni 1510.

*Komplekssündmus – on sündmus, mille puhul kaasatakse vähemalt kahe valdkonna abiandjad.