Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Häirekeskus peab vajalikuks järjekindlalt läbi viia elanikkonna rahulolu uuringuid, et selgitada välja elanikkonna rahulolu erinevatele hädaabiteadete menetlemise komponentidega. Häirekeskuse teenusega rahulolu uuringuid on Häirekeskuse tellimusel uuringufirmade poolt läbi viidud 2008, 2011, 2013, 2014 ja 2015. aastal. Uuringute põhieesmärk on küsitleda hädaabinumbrile helistanuid, et saada teada reaalselt hädaabinumbrile helistanud ja abi kutsunud inimeste hinnanguid Häirekeskuse teenusele.

   

Häirekeskus on alates 2014. aasta algusest lülitatud ka institutsioonide usaldusväärsuse uuringusse, mida viib läbi Turu-uuringute AS. Usaldusväärsuse uuringuga selgitatakse, kuivõrd usaldavad Eesti elanikud vanuses 15+ uuringus küsitud institutsioone.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510