Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Kas Häirekeskus on iseseisev asutus?

Häirekeskus on iseseisev üleriigiline päästeasutus Siseministeeriumi valitsemisalas. Iseseisev valitsusasutus Häirekeskus loodi 2012. aasta 1. jaanuarist ühele hädaabinumbrile 112 ülemineku elluviimiseks, hädaabinumbri 112 teenindamiseks ja hädaabiteenuse arendamiseks. Varem oli Häirekeskus Päästeameti koosseisus. Ühtne päästeasutus Häirekeskus Päästeameti alluvuses moodustati regionaalsetest häirekeskustest alates 2005. aasta 1. jaanuarist. Ühtse asutusena on olnud Häirekeskuse strateegiline eesmärk abi kiirem korraldus.

Eestis on üks üleriigiline Häirekeskus. Häirekeskusel on neli piirkondlikku keskust: Häirekeskuse Põhja keskus Tallinnas, Lõuna keskus Tartus, Ida keskus Jõhvis ning Lääne keskus Pärnus. 

Mis on Häirekeskuse põhiülesanne?

Häirekeskuse põhiülesanne on hädaabinumbril 112 kiirabi, pääste ja politsei hädaabiteadete vastuvõtmine, päästjate ja kiirabi väljasaatmine ning politseile teabe edastamine patrullide väljasaatmiseks.

Häirekeskus võtab vastu kõik hädaabiteated Eestis kehtival ühel hädaabinumbril 112 ning Häirekeskusest saadetakse välja kogu abi – kiirabi, päästjad ja politsei. Kõigi kolme valdkonna – kiirabi, pääste ja politsei hädaabiteadete vastuvõtjad ja abi väljasaatjad töötavad Häirekeskuse ühistes töösaalides: Häirekeskuse nelja piirkondliku keskuse töösaalides töötavad koos Häirekeskuse päästekorraldajad ja PPA operatiivteabeteenistuse politseikorrapidajad.

Häirekeskuse päästekorraldaja võtab vastu hädaabikõne, selgitab välja abivajaduse ja õnnetuse asukoha ning sisestab reaalajas andmed infosüsteemi, mille põhjal annab teine Häirekeskuse päästekorraldaja (logistik) väljasõidukorralduse kiirabile ja päästjatele.

Politsei hädaabikõne korral võtab Häirekeskuse päästekorraldaja kõne vastu, selgitab abivajaduse ja sündmuse asukoha ning sisestab andmed infosüsteemi, mille põhjal samas Häirekeskuse töösaalis töötav politseikorrapidaja saadab välja politseipatrullid.

Kõik hädaabikõned võetakse vastu ja abi saadetakse välja seega ühest kohast – Häirekeskusest. Ühine töökeskkond ning kiire elektrooniline ja vajadusel suuline infovahetus tõstab abi saamise kiirust ja kvaliteeti.

Häirekeskus teenindab abivajajat koostöös Päästeameti, Terviseameti ning Politsei- ja Piirivalveametiga.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510