Kommunikatsiooniosakond

Marie Aava
kommunikatsiooniosakonna juht
5309 3111
...

Keiu Virro
meediasuhete juht
​​​​5918 7985
...

Kadi Nellis
ekspert
6287 400
...

Kairi Kallaste
ekspert
6287 400
...

Kõik Häirekeskust puudutavad meediapäringud palume edastada e-posti aadressil ... või telefoninumbril 628 7420.