Kommunikatsiooniosakond

Sigrid Karu
kommunikatsiooniosakonna juht
501 3487
sigrid.karu@112.ee

Keiu Virro
meediasuhete juht
​​​​5918 7985
keiu.virro@112.ee

Kadi Nellis
ekspert
​​​​5191 3600
kadi.nellis@112.ee

Kairi Kallaste
ekspert
kairi.kallaste@112.ee

Kõik Häirekeskust puudutavad meediapäringud palume edastada e-posti aadressil paringud@112.ee või telefoninumbril 628 7420.