Kommunikatsiooniosakond

Sigrid Karu
juhataja
628 7403
sigrid.karu@112.ee
Heiko Leesment
ekspert
628 7420
heiko.leesment@112.ee
Kadi Nellis
ekspert
kadi.nellis@112.ee

Mari Tupits
ekspert
mari.tupits@112.ee