Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Kohalike omavalitsuste abitelefoni 1345 põhieesmärk on abistada elanikke ja külalisi:

  

  • tehnovõrkude avariide ja elutähtsate teenuste katkestuste lahendamisel;
  • sotsiaalhoolekande ja tervishoiuteenuste info vajaduse korral;
  • linnamajanduslike küsimuste lahendamisel;
  • olmeprobleemide lahendamisel. 

   

Helista 1345, kui:

  

  • vajad abi ootamatute ja kiiret lahendamist nõudvate tehniliste olmeprobleemide või tehnovõrkude avariide ning katkestuste korral;
  • vajad abi olme ja elamumajanduse valdkonnas;
  • näed, et linnamajanduses on midagi korrast ära;
  • vajad infot omavalitsuse elu käsitlevates küsimustes; 
  • Sul on ettepanekuid omavalitsuse elu-olu parandamiseks.

    

Abitelefon 1345 töötab ööpäevaringselt ning annab operatiivselt lahendamiseks edasi nii probleemid kui ka info ja ettepanekud. Telefonile vastab spetsialist eesti ja vene keeles.

   

Abitelefoni lühinumbrile 1345 või pikale numbrile 603 1345 saab helistada nii mobiiltelefonilt kui ka lauatelefonilt. Abitelefonile helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori hinnakirjale.

    

Abitelefoni 1345 poole saab pöörduda ka e-kirja teel: 1345 [ät] 112.ee.

      

Kriisiinfotelefon

    

Lühinumbrit 1345 kasutatakse kriisisituatsioonides või suurõnnetuste korral elanike informeerimiseks, alarmeerimiseks ja käitumisjuhiste edastamiseks. Häirekeskusel on olemas võimekus ning valmisolek käivitada oma abi- ja infonumbreid hädaolukorras kriisiinfotelefonina või suurema õnnetusjuhtumi korral infotelefonina. Numbrit 1345 kasutati infotelefonina näiteks 2003. aasta detsembri lumetormi, 2004. aasta suvel toimunud veeuputuse, 2005. aasta jaanuaritormi ajal. 

Kontakt:

Osmussaare 2, 13811 Tallinn
Tel: 1345
Faks: 6287457
e-post: 1345@112.ee

      


      

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510