Tule tööle

Väärtuspakkumine

Peame oluliseks meie töötajate ...

... tervist, tagades

 • psühholoogilist nõustamist kuus korda aastas
 • tervisekontrolli
 • vaktsineerimise
 • prillikompensatsiooni
 • sporditoetuse ja spordiüritusi


... arengut, võimaldades

 • sisseelamisprogrammi
 • arenguvestlused
 • täienduskoolitusi
 • karjäärivõimaluste toetamist oma haldusalas ja rotatsiooni võimalust
 • tunnustust

... heaolu, sest meil on

 • 35-päevane põhipuhkus
 • paindlik tööaeg
 • võimalus teha kaugtööd lähtuvalt töö- või ametikohast
 • peresõbraliku töötaja tunnustus
 • ühisüritused