Tule tööle

Sisekommunikatsiooni eestvedaja

Häirekeskuse visiooniks on olla tark ja uuendusmeelne asutus, kes märkab inimesi ja abivajadust ning loob ühiskonnas turvatunnet. Meie eesmärk on anda igale inimesele hoolivat ja asjatundlikku abi. Vastame aastas miljonile hädaabikõnele ja oleme nii võtmelüliks abivajaja ja -andja vahel. Samuti aitame inimestel saada vastuseid riiki puudutavates küsimustes. Oleme kiires arengus organisatsioon ja sisekommunikatsioonil on Häirekeskuse eesmärkide elluviimisel väga oluline roll.

häirekeskuse inimesed koosolekul

Meie meeskonnas on sul kandev roll Häirekeskuse eesmärgipärase sisekommunikatsiooni korraldamisel nii strateegilisel- kui ka operatiivtasandil. Sinu igapäevases töös on olulisel kohal sisekanalite arendamine, siseuudiste kirjutamine ja toimetamine. Lisaks on sul võimalus ennast rakendada Häirekeskuse ennetusvaldkonna koordineerimisel.

Ootame sind kandideerima kui sa mõistad sisekommunikatsiooni olulist rolli organisatsioonis, sind rõõmustab uute algatuste eestvedamine ja oskad näha oma töö pikaajalisemat mõju. Sinu kogemused ja kõrgharidus kommunikatsiooni või turunduse valdkonnas on suureks eeliseks. Eesti keeles kirjutamine õnnestub sul suurepäraselt. Oluliseks eelduseks sinu töös on väga hea suhtlemisoskus, loovus, iseseisvus, analüüsivõime ja projektijuhtimise võimekus. Oskad taluda pinget, eristada olulist ebaolulisest ja teha meeskonnatööd. Hea visuaalne silm ja tehniline taip saavad kindlasti hästi rakendatud. Vene keele oskuse üle rõõmustame samuti väga.

Vastutasuks saad õhtul töölt lahkudes tunde, et oled midagi olulist korda saatnud, sinu tööl on tähendus ja oled maailma paremaks ning turvalisemaks muutnud. Sind ümbritsevad toredad, toetavad ning inspireerivad inimesed, kes on kirglikud oma tegemistes. Loomulikult hoiab juht silma peal sinu arengul ja vajadusel leiab sulle sobivad koolitused. Sa saad 35 päeva aastas puhata, sporditoetust ja teha päriselt ägedat tööd väga mõnusas meeskonnas.

Töökoht asub Tallinnas.
Kui see on töö, mis sind innustab, siis saada 13. maiks 2021 motivatsioonikiri
koos CVga aadressile cv@112.ee.
Küsimuste korral võid julgelt pöörduda kommunikatsiooniosakonna juhataja
Sigrid Karu poole e-mailil sigrid.karu@112.ee või helista 501 3487.