Tule tööle

Päästekorraldaja

Päästekorraldaja on Häirekeskuse töötaja, kes võtab vastu ja töötleb numbrile 112 tulevaid kiirabi, pääste ja politsei hädaabiteateid ning saadab sündmuskohale kiirabi ja päästjad. Päästekorraldaja töö on elutähtis – tema töö aitab päästa elusid.

Päästekorraldaja on elukutse, mille omandamine, oskused ja kogemused aitavad sind ka isiklikus plaanis kogu elu – ka siis, kui sinu lähedane satub õnnetusse või juhtud õnnetust pealt nägema. Päästekorraldaja on eriteenistuja, kellele laienevad seadusest tulenevad kohustused, õigused ja soodustused. Näiteks sätestab päästeteenistuse seadus kohustuse erakorraliselt tööle ilmuda, kuid annab ka õiguse saada pikemat puhkust ning suuremat vanaduspensioni ja vanaduspensioni ootel toetust.

112-kõnele vastav päästekorraldaja selgitab kiiresti välja, mis juhtus, kui kiiresti ja kuhu on vaja kiirabi, päästjaid või politseid ning sisestab andmed infosüsteemi. Infosüsteemist on sündmuse andmed kohe näha Häirekeskuse logistikutele ja politseikorrapidajatele, kes töötavad samas töösaalis. Häirekeskuse päästekorraldaja-logistik annab väljasõidukorralduse kiirabibrigaadidele ja päästemeeskondadele ning politseikorrapidaja saadab välja politseipatrullid. Kaheastmeline töökorraldus kõne vastuvõtmisel ja abi väljasaatmisel kiirendab abi saatmist.

Päästekorraldaja tööks vajalikud oskused ja teadmised on määratud päästekorraldaja kutsestandardis.

päästekorraldaja