Statistika ja uuringud (mustand)

Sotsiaalprobleemid 112 kõnedes

2022. aastal viisime läbi uuringu, et kaardistada sotsiaalsete probleemide esinemist hädaabikõnedes. Saime teada, et veerandil hädaabinumbrile helistanutest on sotsiaalne probleem või abivajadus. Omakorda pooltel juhtudel on tegemist alkoholi tarvitamisega, teine levinum põhjus on vaimse tervise mured. Täpsemad põhjused on näha all oleval joonisel.

Vaimse tervise probleemide puhul andsid eelkõige tooni rasked psüühikahäired – paranoia, skisofreenia, psühhoos olid esindatud 32%-ga. Vaimse tervise probleemid võisid ilmneda väga erineval moel ning eeldasid ka üsna erinevat reageerimist.

Lastega seotud juhtumitest tulid esile kodust/hooldusasutusest ära jooksmine (23,5%), süüteo toimepanemine (12,3%) ja alkoholitarbimine (12,3%).

Piirkondlikke või keele erisusi välja ei joonistunud, kuid uuringu järgi on mehed sotsiaalprobleemidega tuntavalt enam (62%) kimpus kui naised (29%).