Riigiinfo telefon ja abi-ja infonumbrid

Riigiinfo telefon 1247

Numbrilt 1247 saab usaldusväärset infot riigiasutusi või koroonaviirusega seotud riiklikke korraldusi puudutavates küsimustes. Infotelefoni 1247 fookuses on kõik need teemad, mida hädaabinumber 112 ja perearsti nõuandeliin 1220 ei kata. Välismaalt helistades vali +372 600 1247.

Tahad tulla riigiinfo telefoni vabatahtlikuks? Anna endast siin teada ja võtame sinuga ühendust!

 

Miks riigiinfo telefon loodi?

Koroonaviirusest tingitud eriolukorra kehtestamisega Eestis suurenes inimeste infovajadus hüppeliselt. Infokõnede arv numbrile 112 ja perearsti nõuandeliinile 1220 mitmekordistus kiiresti ja ummistas liinid kiire abi vajajate jaoks. Selleks, et  inimesed saaksid riiklikku kinnitatud infot eriolukorra piirangute ja koroonaviiruse kohta tuli käivitada üks ja ühtne infotelefon.

Vaid neli päeva peale eriolukorra väljakuulutamist, 16. märtsil, avaski Häirekeskus infotelefoni 1247. Ühtse infonumbri eesmärk oli vastata eriolukorda puudutavatele küsimustele ja seeläbi vähendada koormust hädaabinumbrile 112 ning perearsti nõuandeliinile 1220. Number 1247 sai trükitud kõigile riiklikele infomaterjalidele, kuvati riigiasutuste veebilehtedel ja muutus kiiresti inimestele väga tuttavaks numbriks.

Riiginfo telefon toimib osana riigiinfo teenusest, kus infot omav asutus edastab selle sisuhaldusplatvormi Taru. Tarust otsingut tehes saab info kätte riiginfotelefonile vastav operaator. Küsimused, millele vastuseid Tarus ei ole edastatakse omakorda Taru kaudu asjassepuutuvale asutusele, kuhu vastav ametnik peab jätma vastuse, mis on nähtav 1247 operaatoritele ja mida saab kasutada ka juturobot.

riiginfo teenuse skeem

Kõnede hulk numbrile 1247 oli eriolukorra alguses üle 2000 kõne päevas (võrdluseks hädaabinumbri 112 päeva keskmine kõnede arv on ca 2600). Suvekuudel langes koormus paarisaja kõneni päevas. Pärast eriolukorra lõppu nimetati number 1247 Riigiinfo telefoniks ning selle eesmärk on olla inimesele üks kontaktpunkt riigiga seotud ametliku info saamiseks. Täna saame numbril 1247 ca 300-600 kõnet päevas. On selge, et inimeste vajadus usaldusväärse info järele ühest kanalist on püsiv.

Häirekeskuse hallatavad infonumbri 1510, 1524 ja 1313 koonduvad tulevikus ühtse riiginfo telefoni 1247 alla. See samm muudab riigiga suhtluse kliendile oluliselt mugavamaks.

Riigiinfo telefon 1247 on tasuta kõikidest Eesti võrkudest helistades.

TagasiAbi- ja infoteenusEdasi Maanteeinfo telefon 1510