Riigiinfo telefon ja abi-ja infonumbrid

Maanteeinfo telefon 1510

Maanteeinfo telefonile 1510 saab edastada infot riigiteede probleemide kohta.

Helista, kui märkad, et
• teel on liiklustakistus
• tee on määrdunud (sõnnik, muld, liiv jms)
• liiklusõnnetuse tagajärjel on teel praht
• teel on liiklusohtlikud augud
• kruusatee on halvas seisukorras
• tee on üleujutatud
• teel on libe või lumme tuisanud
• teel on lahtised kivid või killustik
• liiklusmärk on katki, puudu või eksitav
• teele on langenud puid
• teel on loomakorjus
• teel on muu liiklusele ohtu põhjustada võiv olukord

Infotelefon registreerib sinu teate ja edastab selle Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskusele, teehooldajatele või teistele koostööpartneritele.

Telefon töötab üle Eesti ja ööpäev ringi, helistada saab nii mobiililt kui ka lauatelefonilt. Soovi korral saab helistada ka pikale numbrile 614 0500. Lühinumbrile 1510 helistamine on tasuta, lauatelefonile helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori hinnale. Maanteeinfo e-posti aadress on teeinfo@112.ee.
ning vahendatakse infot.

TagasiRiigiinfo telefon 1247Edasi Päästeala infotelefon 1524