Abi- ja infotelefonid

Kohalike omavalitsuste abitelefon 1345

Kohalike omavalitsuste abitelefoni peamine eesmärk on abistada elanikke olmeprobleemide lahendamisel.

Helista 1345, kui sa

  • vajad abi ootamatute ja kiiret lahendamist nõudvate tehniliste olmeprobleemide või tehnovõrkude avariide ning katkestuste korral
  • vajad abi olme ja elamumajanduse valdkonnas
  • näed, et linnamajanduses on midagi korrast ära
  • vajad infot omavalitsuse elu käsitlevates küsimustes
  • tahad teha ettepanekuid, et omavalitsuse elu-olu parandada


Abitelefon 1345 töötab ööpäev ringi ning annab operatiivselt lahendamiseks edasi nii probleemid kui ka info ja ettepanekud. Abitelefoni lühinumbrile 1345 või pikale numbrile 603 1345 saab helistada nii mobiil- kui ka lauatelefonilt. Abitelefonile helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori hinnakirjale. Vajaduse korral saab pöörduda ka e-posti teel 1345@112.ee.