Abi- ja infotelefonid

Keskkonnainfo telefon 1313

Helista, kui märkad:

  • keskkonnareostust või reostusohtu;
  • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust;
  • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist;
  • massiliselt surnud loomi, linde või kalu;
  • loomade julma kohtlemist;
  • muud keskkonnaalast õigusrikkumist;
  • ilmselgelt abitus, sekkumist vajavas seisundis metslooma või -lindu;
  • maanteel hukkunud suurulukit (hunti, karu, ilvest, metssiga, punahirve, põtra või metskitse).

1313 registreerib sinu teate ning edastab selle vastavasse maakonda, kus sellega edasi tegeletakse. Reageerimine sõltub teate sisust. Kiiret sekkumist nõudvatel juhtudel (kui on tõsine reostusoht või kui ebaseaduslik tegevus on parasjagu toimumas), püüavad inspektorid kohale jõuda nii kiiresti kui võimalik. Teised olukorrad lahendatakse esimesel võimalusel.

Kalalaevade teated

Lisaks keskkonnarikkumisi ja -probleeme puudutavatele teadetele võtab 1313 vastu ka kalalaevade teateid. Kehtiva korra kohaselt on Läänemerel püüdvate kalalaevade kaptenitel ja Peipsi järve kaluritel kohustus sadamasse tulekust ning püütud kalakogusest ette teatada. See annab inspektoritele operatiivse kontrolli võimaluse.

Kalavarude kaitseks Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on Keskkonnaministeerium, Põllumajandusministeerium ja Peipsi kalurite organisatsioonid sõlminud vaba tahte lepingu, millega seoses on koostatud ka juhend teadete esitamiseks (26.5 KB, DOC) võimalike õigusrikkumiste kohta.

Keskkonnainfo telefon lühinumber 1313 või pikk lauatelefoni number 633 1313 töötavad üleriigiliselt ja ööpäevaringselt. Helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori hinnakirjale. Lühinumbrile helistades tuleb tasuda ka kõne ooteaja eest, pikale numbrile helistamisel ooteaja eest tasuma ei pea. 1313 e-posti aadress on: 1313@112.ee