Riigiinfo telefon ja abi-ja infonumbrid

Keskkonnainfo telefon 1313

Helista, kui märkad

  • keskkonnareostust või reostusohtu
  • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust
  • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist
  • massiliselt surnud loomi, linde või kalu
  • loomade julma kohtlemist
  • muud keskkonnaalast õigusrikkumist
  • ilmselgelt abitus, sekkumist vajavas seisundis metslooma või -lindu
  • maanteel hukkunud suurulukit (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits)


Keskkonnainfo telefon lühinumber 1313 või pikk lauatelefoni number 633 1313 töötavad üle riigi ja ööpäev ringi. Helistades tuleb kõne eest tasuda vastavalt teenuse operaatori hinnakirjale. Lühinumbrile helistades tuleb tasuda ka kõne ooteaja eest, pikale numbrile helistamisel ooteaja eest tasuma ei pea.
1313 e-posti aadress on: 1313@112.ee.

Kalalaevade teated
Lisaks keskkonnarikkumisi ja -probleeme puudutavatele teadetele võtab 1313 vastu ka kalalaevade teateid. Kehtiva korra kohaselt on Läänemerel püüdvate kalalaevade kaptenitel ja Peipsi järve kaluritel kohustus sadamasse tulekust ning püütud kalakogusest ette teatada. See annab inspektoritele operatiivse kontrolli võimaluse.
 

TagasiPäästeala infotelefon 1524