Abi- ja infotelefonid

Abi- ja infokeskus

Häirekeskuse abi- ja infokeskusest saad ööpäev läbi küsida eesti, vene ja inglise keeles lahendusi olukordadele, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara.

Abi- ja infokeskuse vanemspetsialistid vastavad järgmistel numbritel:
kohalike omavalitsuste abitelefon 1345
päästeala infotelefon 1524
keskkonnainfo telefon 1313
maanteeinfo telefon 1510

Teenuse üks olulisemaid eesmärke on vähendada hädaabinumbri 112 koormust ehk aidata inimesi nende kõnedega, mis ei ole hädaabiga seotud. Abi- ja infotelefoni vanemspetsialistid vahendavad infot ja lahendavad probleeme, mis ei ole ajakriitilised. Samuti antakse edasi ohutusinfot ja käitumisjuhiseid, et õnnetusi ära hoida.

Häirekeskusel on võimekus kasutada abi- ja infonumbreid hädaolukorra või suurõnnetuse ajal kriisiinfotelefonina, mille kaudu jagatakse elanikele soovitusi ja käitumisjuhiseid