Abi- ja infotelefonid

Abi- ja infokeskus

Lisaks hädaolukordadele saad häirekeskuse abi- ja infokeskusest ööpäevaringselt eesti, vene ja inglise keeles vastuseid küsimustele, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara.

Abi- ja infotelefonide üks olulisemaid eesmärke on vähendada numbri 112 koormust ehk aidata inimesi hädaabiga mitteseotud kõnede osas. Abi- ja infotelefoni vanemspetsialistid vahendavad infot ja lahendavad mitteaegkriitilisi probleeme. Samuti antakse edasi ohutusinfot ja käitumisjuhiseid, mis võimaldavad õnnetusi ära hoida.

Abi- ja infokeskuse vanemspetsialistid vastavad kohalike omavalitsuste abitelefonile 1345 (loodi aastal 2001), päästeala infotelefonile 1524 (alustas tööd 1. jaanuaril 2007), keskkonnainfo telefonile 1313 (alustas tööd 2009. aasta mais) ning maanteeinfo telefonile 1510 (alates 2017. aasta sügisest). Vajadusel suunatakse küsimused teistele asutustele lahendamiseks ning vahendatakse elanikele olulist infot.

Teenust on arendatud alates 2000 eesmärgiga toetada päästeasutuste, kohaliku omavalitsuse, maantee- ja keskkonnavaldkonna asutuste koostööd ohuolukordade kõrvaldamisel. Häirekeskuse eraldi struktuuriüksusena loodi Abi- ja infokeskus 1. jaanuaril 2010.

Häirekeskusel on võimekus kasutada abi- ja infonumbreid hädaolukorra või suurõnnetuse ajal kriisi-infotelefonina, mille kaudu jagatakse elanikele soovitusi ja käitumisjuhiseid ning vahendatakse infot.

Põhimääruse järgi on abi- ja infokeskuse ülesanded järgmised:

  • Häirekeskuse abi- ja infotelefonidele saabunud teadete vastuvõtmine, analüüsimine, dokumenteerimine ning edastamine;
  • hädaabinumbrile 112 saabunud kõnede ja muul õigusaktides sätestatud viisil saabunud teadete menetlemisega seotud mittekiireloomulise info vahendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutustele, juriidilistele isikutele ning elanikkonnale;
  • Häirekeskuse tegevusvaldkonnaga seotud mittekiireloomulise info vahendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele, teistele juriidilistele isikutele ning elanikkonnale;
  • koostöö riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutustega Häirekeskuse abi- ja infotelefonide töö korraldamiseks;
  • Põhja, Ida, Lääne ja Lõuna keskuse toetamine teadete menetlemisel.