Riigiinfo telefon ja abi-ja infonumbrid

Abi- ja infoteenus

Häirekeskuse abi- ja infoteenus pakub ööpäev läbi eesti, vene ja inglise keeles lahendusi olukordadele, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara.

Abi- ja infoteenuse vanemspetsialistid vastavad järgmistel numbritel:


Teenuse üks olulisemaid eesmärke on vähendada hädaabinumbri 112 koormust ehk aidata inimesi nende kõnedega, mis ei ole hädaabiga seotud. Abi- ja infotelefoni vanemspetsialistid vahendavad infot ja lahendavad probleeme, mis ei ole ajakriitilised. Samuti antakse edasi ohutusinfot ja käitumisjuhiseid, et õnnetusi ära hoida.

Häirekeskusel on võimekus kasutada abi- ja infonumbreid hädaolukorra või suurõnnetuse ajal kriisiinfotelefonina, mille kaudu jagatakse elanikele soovitusi ja käitumisjuhiseid.

Edasi Riigiinfo telefon 1247