Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Viimastel aastatel on Häirekeskuse koostöö teiste riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega hoogustunud.

Kuigi 112 toimib hädaabinumbrina kõikjal Euroopa Liidus, on see, kuidas hädaabiteenus täpsemalt töötab ja millises suunas seda arendatakse, liikmesriikide siseküsimus. Lähenemisi on erinevaid -  näiteks on riike, kus 112 töötab kõnekeskusena, kust hädaabikõne vastavalt pääste-, kiirabi- või politseiasutusse edasi suunatakse.

  

Koostöö teiste riikidega

  

Eestis kasutusel olev 112-süsteem ja hädaabiteadete menetlemise töökorraldus on Euroopa võrdluses sarnane vaid Soomega.  Nii Soome kui Eesti Häirekeskus vastab 112-le saabuvatele hädaabiteadetele, selgitab välja õnnetuse või probleemi raskusastme ning saadab välja vajaliku abi. Soome Häirekeskusega toimub igapäevane koostöö nii operatiivtöö mõistes kui ka hädaabiteenuse arendamiseks parimate praktikate vahetamise kaudu.

Häirekeskus on teinud koostööd ka Rootsi SOS Alarmiga, kes on muuhulgas kutsunud meid jagama oma kogemusi hädaabiteenuse ülesehitamisel. Rootsi kolleegide jaoks on kõige murettekitavamad pikad ooteajad 112-le helistades. Kuna Eestis tavaolukorras ootejärjekorrad puuduvad, saime selles valdkonnas läänenaabritele eeskujuks olla.

Lisaks Rootsi ja Soome kolleegidele oleme viimastel aastatel võõrustanud mitmeid delegatsioone Lätist ja Leedust, Itaaliast, Saksamaalt, Moldovast, Gruusiast, Norrast, Hollandist, Afganistanist, Albaaniast, Mauritiuselt, Kõrgõstanist, Jaapanist, Ukrainast, Ugandast, Prantsusmaalt jne.

Koostöö toimub ka teiste Euroopa 112 keskustega - olemas on vastavad kontaktid, et vajadusel teatud riigi häirekeskusega ühendust saada. Enim, lausa igapäevaselt, tehakse operatiivtasandi koostööd Läti hädaabiteenistustega - vajadusel saadame Eesti kiirabi või pääste appi Läti territooriumile või tulevad lõunanaabrid appi meile.

  

Euroopa Hädaabinumbri Assotsiatsioon EENA

  

Euroopas 112-teenuse arendamiseks toimib koostööorganisatsioon Euroopa Hädaabinumbri Assotsiatsioon ehk EENA (European Emergency Number Association). Brüsselis asuva mittetulundusorganisatsiooni eesmärk on aidata kaasa sellele, et kõik Euroopa Liidu elanikud oleksid teadlikud üle-euroopalisest hädaabinumbrist 112 ning et abisaamine oleks kiire ja kõrge kvaliteediga.

EENA julgustab riike jagama parimaid 112-praktikaid, toetab koostööd operatiivteenistujate, 112 keskuste, teadlaste jt vahel.  Samuti osaleb organisatsioon Euroopa 112 päeva korraldamisel ning viib läbi erinevaid konverentse ja seminare.

Kord aastas annab EENA välja Euroopa 112 auhindu, et tunnustada neid, kelle töö ja panus on aidanud pakkuda paremat abi ning päästnud kellegi elu. 2016. aastal sai Häirekeskus 112 auhinna eduka ühele hädaabinumbrile ülemineku projekti eest.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510