Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Häirekeskuse põhiülesanne on numbrile 112 saabuvatele hädaabiteadetele vastamine, abivajaduse korral õnnetuspaikadesse päästjate ja kiirabi väljasaatmine ning politseile teabe edastamine patrullide väljasaatmiseks.

  

Häirekeskus:

  • võtab vastu numbril 112 või muul viisil saabuvad hädaabiteated, selgitab abivajaduse ja sündmuse asukoha ning sisestab info hädaabiteadete infosüsteemi;
  • annab väljasõidukorralduse päästemeeskondadele, demineerijatele ja kiirabibrigaadidele ning vahetab infot sündmuskohaga;
  • edastab politseisündmuse teabe politseile, kes otsustab politseijõudude väljasaatmise;
  • teavitab ja kaasab vajadusel teisi teenistusi, organisatsioone ja ettevõtteid.

  

Lisaks kuulub Häirekeskuse ülesannete hulka abi- ja infotelefonide teenindamine:

  

Numbreid teenindab Häirekeskuse struktuuriüksus - abi- ja infokeskus. Infotelefonidelt saab abi probleemide korral, mis ei nõua operatiivteenistuste (kiirabi, pääste, politsei)  sekkumist. Abi- ja infotelefonidelt saab küsida nõu ning saada ja jagada infot. Kohalike omavalitsuste abitelefon 1345 loodi 2001. aastal,  2007. aastal alustas tööd päästeala infotelefon 1524 ja 2009. aasta maist lisandus Keskkonnainspektsiooni valvetelefon 1313. Maanteeinfo telefon on Häirekeskuse teenindada alates 2017. aasta sügisest.

Lisaks teeb Häirekekeskus tihedat koostööd mitmete teiste infotelefonidega, näiteks perearsti nõuandetelefoniga 1220, Eesti Energia rikketelefoniga 1343, merevalvekeskuse infotelefoniga 6191224.

 

Erinevate suurõnnetuste ja hädaolukordade puhul on abitelefone võimalik rakendada kriisiinfotelefonina. Abi- ja infonumbrid aitavad vähendada hädaabinumbri 112 koormust.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510