Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Euroopa 112 päev

Euroopa 112 päev on 11. veebruaril.

Euroopa 112 päev loodi üle-euroopalisest hädaabinumbrist 112 teadlikkuse tõstmiseks ja seeläbi abi kättesaadavuse parandamiseks Euroopa Liidus. Euroopa 112 päeva tähistatakse EL-is ametlikult riikide vahel kokkulepitud päevana alates aastast 2009.112-banner1-web

11. veebruaril toimuvad 112-st teadlikkuse tõstmiseks tegevused kõikjal EL riikides. Inimeste teadlikkus vajab tõstmist just selles võtmes, et 112-lt saab päästjaid, kiirabi ja politseid kutsuda kõikjal Euroopas. Vaid 41% Euroopa elanikest on teadlik, et 112-lt saab abi kutsuda kogu Euroopa Liidus. Inimesed liiguvad palju ning vaid ühe hädaabinumbri meelespidamine lihtsustab hädaolukorras abi kutsumist ja kiirendab abi saamist kogu Euroopas. Euroopa Liidu riikides hädaabinumbrile 112 helistades saab abivajaja kohe ühenduse selle riigi häirekeskusega, kust kõne tehakse.

     

Eestis on 112 päeva tähistamise eestvõtja olnud Häirekeskus kui vastutav teenuse osutaja hädaabinumbril 112. Euroopa 112 päeva tähistamine on Häirekeskuse pikaaegne traditsioon. Sel päeval on Häirekeskus hädaabinumbri 112 meeldetuletamiseks koostööpartnereid kaasates korraldanud hulgaliselt erinevaid üritusi ja infopäevi, lumest ja lumele 112 tegemise aktsiooni ning   teavitanud avalikkust meedias.

2015. aastal tähistati Eestis Häirekeskuse juhtimisel Euroopa 112 päeva üleminekuga ühele hädaabinumbrile 112, mis lihtsustab abi kutsumist ja kiirendab abi saamist. Üleminek ühele hädaabinumbrile on siseturvalisuse valdkonnas viimase aja üks tõsisemaid sisulisi ümberkorraldusi ja suurimaid projekte ning viimase nelja aasta suurimaid arenguhüppeid hädaabiteenuse arendamisel. 11. veebruaril alustas Häirekeskus ulatuslikku avalikkuse teavitamist, et Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei kutsumiseks.

  

Lumest ja lumele 112 112-päev

Üks kindlakskujunenud ulatuslik aktsioon Euroopa 112 päeval on lumest ja lumele 112 tegemine – Häirekeskus kutsub kõiki lasteaedu, koole, noorteringe, peresid üles meisterdama lumest ja lumele hädaabinumbri 112.

Lumest 112 meisterdamise raames külastavad Häirekeskuse päästekorraldajad lasteaedu üle Eesti ning räägivad lastele, millal ja kuidas 112-le helistada.

     

Häirekeskus palub lumest 112 tegemise pildid saata Häirekeskusele, need pannakse üles Häirekeskuse facebooki ning Häirekeskus premeerib parimaid.

Näiteks 2015. aastal saadeti Häirekeskusele lumest ja lumele 112 tegemisest üle 700 foto kõigist Eesti maakondadest ning need kogusid Häirekeskuse facebookis fänne 30 riigist üle maailma.  

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510