Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Eestis on üks üleriigiline Häirekeskus. Häirekeskusel on neli piirkondlikku keskust: Häirekeskuse Põhja keskus Tallinnas, Lõuna keskus Tartus, Ida keskus Jõhvis ning Lääne keskus Pärnus. Häirekeskuses töötavad nii päästeteenistujad (eriteenistujad) kui ka töölepingulised töötajad.

Häirekeskuse struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded on määratletud Häirekeskuse põhimääruses. Loe Häirekeskuse põhimäärust SIIT.

Häirekeskuse struktuuriüksuste koosseisu võivad kuuluda allstruktuuriüksused, mis kehtestatakse peadirektori käskkirjaga.

Struktuuri skeem

      

HK_struktuur  

    

  Vaata Häirekeskuse struktuuri SIIT

   

     

   

 

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510