Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Hädaabikõned

    

Hädaabinumbrile 112 helistati 2017. a umbes miljon korda. See tähendab, et näiteks 2017. aastal tehti ühe Eesti elaniku kohta Häirekeskusesse 0,75 hädaabikõnet. Keskmiselt saabus 2017. aastal Häirekeskusesse ligi 2 702 hädaabikõnet ööpäevas.

hädaabikõnede arv

 

Hädaabikõnedele vastatakse üldjuhul (95%) 1-10 sekundiga, keskmine vastamise aeg on 5 sekundit.

Hädaabikõnesid laekus 2017. aastal kõige rohkem Põhja-Eesti piirkonnast (Harjumaa, sh Tallinn) 45%.  Lõuna-Eestist (Tartu-, Võru-, Viljandi-, Põlva-, Valga- ja Jõgevamaa) tuleb 21% kõnedest, Ida-Eesti (Ida- ja Lääne-Virumaa) piirkonnast tuli 20% kõnedest ning Lääne-Eesti piirkonnast (Pärnu-, Lääne-, Saare-, Hiiu-, Järva- ja Raplamaa) 13% kõnedest.

kõnede jaotus

   

Hädaabisündmused

 

Aastas registreeriti Häirekeskuse infosüsteemis üle 400 000 kiirabi-, politsei- ja päästesündmuse, kuhu abi välja saadetakse. 2017. aastal registreeris Häirekeskus keskmiselt 747 meditsiini, 375 politsei ja 69 pääste valdkonna sündmust ööpäevas. Keskmiselt registreeriti 2017. aastal 0,33 sündmust ühe Eesti elaniku kohta.

sündmuste arv

  

Registreeritud sündmustest moodustavad enamuse (63%) meditsiinisündmused, 31% politseisündmused ja 6% päästesündmused.

  sündmuste jagunemine

 

 

Abi- ja infokeskus

  

Abi- ja infokeskuse (AIK) numbritele 1313, 1345, 1524 ja 1510 helistati 2017. aastal üle 90 000 korra. 2017. aastal tehti AIK numbritele keskmiselt 259 kõnet ööpäevas, kusjuures argipäeviti on AIK kõnekoormus suurem kui puhkepäeviti.

Aik kõned

 

Abi- ja infokeskuse kõnede jagunemine

Aik jagunemine

 

   

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510