Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

Missioon

Häirekeskuse missioon on kujundada ja tagada turvalisemat elukeskkonda ning olla läbi ühtse hädaabinumbri 112 kindel, kiire ja asjatundlik Häirekeskus-põhja-webabistaja õnnetuse korral.

Visioon

Häirekeskuse visioon on olla aastaks 2022 ühiskonnas kõrgelt tunnustatud, koostööle ja arengule suunatud riigi kompetentsikeskus, kelle pühendunud töötajad loovad oma teadmiste, oskuste ja kogemustega kindlustunde, et abivajaduse korral leitakse parim võimalik lahendus.

Põhiväärtused

Me lähtume oma töös ühistest väärtustest, milleks on asjatundlikkus, kiirus ja inimlikkus.   

 

Asjatundlikkus tähendab, et meie inimesed saavad ja soovivad ennast pidevalt täiendada ning vigadest õppida. Me oleme avatud koostööle ning julgeme võtta vastutust.

   

Meie töös on kriitilise tähtsusega kiirus, mistõttu mõtestame kõik enda tegevused ning küsime vajaduse korral nõu, et abi jõuaks hädasolijani võimalikult kiiresti.

    

Sealjuures säilitame alati inimlikkuse, sest peame inimeste empaatiavõimet ning tolerantsust väga oluliseks. Meie inimesed kuulavad, toetavad ning austavad teisi – tänu sellele suudame mõista probleeme ja muresid.

 

 

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510