Teksti suurusReavahe suurusKontrastsus


Taasta algseaded

  

Eesmärgid aastaks 2022

   

 

1. Häirekeskus on motiveeritud töötajate, kõrgtehnoloogiliste töövahendite, toetava töökeskkonnaga kõrgelt hinnatud tööandja Eestis.

   

  • Töötajate palgad on konkurentsivõimelised ja võrreldavad avalikus halduses ning riigikaitses makstava keskmise töötasuga.
  • Töötajate väljaõpe on paindlik, lähtudes vajalikest kompetentsidest ning kasutades erinevaid väljaõppe meetodeid (e-õpe, töökohaõpe).
  • Töötajatele on tagatud füüsiline ja vaimne toetus ning abi (supervisioon, nõustamine, sportimine, lõõgastumine).
  • Töövahendid on mugavad, efektiivsed, kasutajasõbralikud ja toetavad tööprotsesse (mugav tööriietus, IT riist- ja tarkvara, mobiilsed töökohad, innovaatilised lahendused).

     

Mõõdik: aastaks 2022 on Häirekeskus Eesti atraktiivsemate tööandjate TOP 30-s ning Häirekeskuse vabatahtlik voolavus on 8%.

  

2. Häirekeskus on Eestis ja rahvusvaheliselt tunnustatud kompetentsikeskus kiire abi ning mitteaegkriitilise teabe vahendajana.

  

  • Kiirelt ja professionaalselt töödeldakse kiire abi vajadusega kõned, sõnumid jm alternatiivsete teabeedastusviiside ja –vahendite kaudu tehtud pöördumised.
  • Mitteaegkriitiliste pöördumiste puhul saab Häirekeskusest asjakohast infot kohalikku elukorraldust puudutavates küsimustes ning teiste riigiasutuse poolt jagatavatest nõuannetest ja juhistest (MNTA, KKI, PÄA jne).
  • Kriisiolukorras on Häirekeskus kiire ja usaldusväärse info vahendaja riigis (erinevad kanalid info vastuvõtmiseks ja edastamiseks, elanikele juhiste ja nõuannete andmine).

    

Mõõdik: elanikkonna rahuolu uuringu tulemused püsivad samal tasemel, sisse on viidud koostööpartnerite rahulolu hindamine.

   

3. Häirekeskus on suunatud teenuste arengule ning kvaliteedi kasvule.

   

  • Häirekeskuse strateegilised tegevussuunad on aluseks eesmärkidest lähtuval pikaajalisel planeerimisel.
  • Teenuste areng on suunatud analüüsipõhistele tegevustele, mis loovad väärtust ning muudavad keerulise lihtsaks (nt mitteaegkriitiliste pöördumiste menetlemine ühelt numbrilt).
  • Pidev areng, alternatiivsete ja innovaatiliste lahenduste otsimine, leidmine ja rakendamine toovad tähelepanu ja tunnustuse nii riigisiseselt kui ka rahvusvahelisel tasemel.

 

Mõõdik: koostatud on Häirekeskuse põhi- ja tugiteenuste pikaajalised arengukavad, toimub pidev rollide ja protsesside ülevaatamine ning asutuse tegevuskava ülesanded on täidetud tähtajaliselt.

Telefonid
Päästeala infotelefon
1524
Kohalike omavalitsuste abitelefon
1345
Keskkonnainfo telefon
1313
Maanteeinfo telefon
1510